neo eksikonomo katoikon 2019 andrianos kalamata messinia

Η υποβολή αιτήσεων για τη δεύτερη φάση του προγράμματος "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον 2019θα ξεκινήσει από τις 16 Σεπτεμβρίου διαδοχικά ανά ομάδα Περιφερειών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υποργείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι 270 εκατ. ευρώ δίνοντας τη δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους και αποτυπώματος σε τουλάχιστον 25.000 νοικοκυριά.

Βασικές αλλαγές σε σχέση με τον Α΄ Κύκλο είναι ότι:

  • καταργείται το άνω όριο στην 7η εισοδηματική κατηγορία
  • για την υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχιστον του 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης για κάθε κτίριο θα κυμαίνεται από 50% έως 70% για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να καλυφθεί είτε με τραπεζικό δανεισμό είτε με ίδια κεφάλαια. Τα συγκεκριμένα όρια θα έχουν προσαυξημένα ποσοστά κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος. 

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον":

  1. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ή ψύξης
  2. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  3. Τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης
  4. Αντικατάσταση κουφωμάτων

Η ANDRIANOS με τους έμπειρους μηχανικούς της, αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου την ένταξη σας στο πρόγραμμα καθώς και την αναβάθμιση του συστήματος Θέρμανσης - Κλιματισμού & Παραγωγής ΖΝΧ στην κατοικίας σας με τα πλέον σύγχρονα και πιο διαδεδομένα Συστήματα Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας.

Αναλαμβάνουμε το σχέδιο αναβάθμισης του ακινήτου σας, βήμα - βήμα από την αρχή έως την ολοκλήρωσή του, ως Σύμβουλοι Έργου:

- Διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης & καταγραφή παρεμβάσεων σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

- Πλήρης καθοδήγηση για τις παρεμβάσεις που θα επιλεχθούν και το αντίστοιχο κόστος τους καθώς και τον ενεργειακό στόχο που θα επιτευχτεί  μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

- Σύνταξη & Κατάθεση Φακέλου - Αίτησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Υπουργείου.

- Κατασκευή αναβαθμίσεων έως την ολοκλήρωση του έργου.

- Διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης.

Επικοινωνήστε με την ANDRIANOS για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εξοικονομώ Κατ'οίκον 2019

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τι ισχύει κατά περίπτωση ανάλογα με τα εισοδήματα και τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων των δικαιούχων:

Κατηγορία

Ατομικό Εισόδημα

Οικογενειακό

Εισόδημα

Βασικό

Ποσοστό

Επιχορήγησης

Αύξηση

Επιχορήγησης

ανά

προστατευόμενο

μέλος

Μέγιστο

Ποσοστό

Επιχορήγησης

Καλύπτονται

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

5%

70%

► Κόστος Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

2

>10.000 - 15.000

>20.000 - 25.000

50%

5%

70%

3

>15.000 - 20.000

>25.000 - 30.000

40%

5%

70%

4

>20.000 - 25.000

>30.00 - 35.000

35%

5%

70%

► Αμοιβή Συμβούλου Έργου

5

>25.000 - 30.000

>35.000 - 40.000

30%

5%

50%

6

>30.000 - 35.000

>40.000 - 45.000

25%

5%

50%

7

>35.000

>45.000

0%

0%

0%

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί.

Δείτε ολόκληρο τον οδηγό Εφαρμοφής του προγράμματος εδώ

Ποιες εργασίες μπορεί να γίνουν με το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ΄οίκον;

Η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης. ( καυστήρας - λέβητας Πετρελαίου / Υγραερίου / Φυσικού Αερίου)

Η εγκατάσταση εναλλακτικών πηγών παροχής ζεστού νερού ( ηλιακός θερμοσίφωνας , ηλιοθερμικό σύστημα).

Η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.

Η εξωτερική θερμομόνωση στο κέλυφος του κτιρίου ( που αφορά την θερμομόνωση τοίχων , δωματίων και πυλωτής ).

Η μόνωση – θερμομόνωση ταράτσας.

Η αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα καθώς και συστημάτων σκίασης.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης στο Πρόγραμμα

- Το ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, όπως προκύπτει από το πιο πρόσφατο Ε1 του ατόμου που το χρησιμοποιεί.

- Να υφίσταται νόμιμα, να έχει οικοδομική άδεια ή άλλο σχετικό νομιμοποιητικό που το αποδεικνύει. Όλες οι υπερβάσεις θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί πριν την υποβολή, και να έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης που αποδεικνύει την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

- Να έχει καταταχθεί σε ενεργειακή κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ, με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

- Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να είναι Φυσικό πρόσωπο με δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

- Να έχουν εξασφαλιστεί κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή Taxis Net από τον Αιτούντα - Ωφελούμενο.

- Να έχουν διευθετηθεί τυχόν εκκρεμότητες στο Ε1 και Ε9 όπως και αναγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα ανωτέρω, πριν την υποβολή.

- Να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των συγκυρίων (σε περιπτώσεις συγκυριότητας όπως επικαρπίας, ψιλής, πλήρους κυριότητας επί του ίδιου ακινήτου).

-Το εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, για την επιλογή της κατηγορίας επιδότησης θα καθορίζεται από τις φορολογικές δηλώσεις του 2019 (οικονομικό έτος 2018). Επομένως, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση πριν την έναρξη του προγράμματος.

 

Ο κτιριακός τομέας αντιπροσωπεύει τα 3/4 της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης παγκοσμίως και η σταδιακή μείωση της μέσω της αναβάθμισής των κτιρίων, θα παίξει καταλυτικό ρόλο τα επόμενα χρόνια στην επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών αλλαγών που θα έρθουν.

Για τη σίγουρη ένταξη σας στο πρόγραμμα και τα μέγιστα οφέλη από την ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας σας, εμπιστευτείτε και εσείς την ANDRIANOS.

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Ακολούθησε στο Facebook

Visa Mastercard Maestro verified by visa mastercard securecode piraeus bank gr

Βασικές Πληροφορίες

ANDRIANOS - World Leading Energy Saving Technologies

Διεύθυνση:
Πλάτωνος 30, Καλαμάτα 241 00

Τηλέφωνο:
2721 023124
2721 088151

Φαξ: 2721 096522

Email:

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη

ΕΣΠΑ