anakiklono allazo thermosifona neo programma xrimatodotisi

Το πρόγραμμα "Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα" αφορά την αντικατάσταση της πλέον ενεργοβόρας οικιακής συσκευής, του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, με στόχο την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα» επιχορηγεί νοικοκυριά για την:

 • αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες,
 • με παράλληλη ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Κατεβάστε τον οδηγό του προγράμματος «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα»


 Δικαιούχοι & Προυποθέσεις Συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα» 

Δυνητικοί δικαιούχοι (ωφελούμενοι) του Προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην οικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο επιθυμούν να αντικαταστήσουν.

Προκειμένου να υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα, ένα Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει:

 • Να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του.
 • Να έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ1» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.
 • Να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  - Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη).
  - Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.
 • Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία, από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.
 • Στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες (Κύρια και Δευτερεύουσα), εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα (Υπόχρεο και, Σύζυγο/ΜΣΣ) του ίδιου νοικοκυριού, εφόσον βέβαια καλύπτονται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας ενότητας.
 • Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι που έχουν λάβει ή έχουν υποβάλλει αίτηση για να λάβουν ενίσχυση αγοράς Ηλιακού Θερμοσίφωνα από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό όπως για παράδειγμα στα προγράμματα Εξοικονομώ π.χ. το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
 • Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλλουν αυτόνομα δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δε δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

 

Εισοδηματικά Κριτήρια για Έγκριση Αιτήσεων & Ποσοστό Ενίσχυσης

Για την κατάταξη των αιτήσεων θα χρησιμοποιηθούν τα εξής κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.4 στην προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος:

 • Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.
 • Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.
 • Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

Κατηγορία

Μέσο ετήσιο εισόδημα

ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ)

Ποσοστό (%)

ενίσχυσης

1

ΕΙΣμ≤5.000

60 %

2

5.000 < ΕΙΣμ ≤ 10.000

55 %

3

10.000 < ΕΙΣμ ≤ 30.000

50 %

 

Η μέγιστη ονομαστική αξία της κάθε επιταγής προϊόντος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα (χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού), την τιμή αγοράς του και καθορίζεται ως εξής:

 Χωρητικότητα Boiler
(λίτρα)

Ποσοστό (%) ενίσχυσης επί της δαπάνης της υπηρεσίας

Από

Έως

3η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου

2η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου

1η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου

50%

55%

60%

110

135

409,68 €

450,00 €

491,13 €

136

185

542,74 €

596,70 €

650,81 €

186

--

653,23 €

718,55 €

783,87 €


Η μέγιστη ονομαστική αξία κάθε επιταγής υπηρεσίας (χωρίς να έχει συνυπολογιστεί η επιδότηση μέρους του ΦΠΑ) καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Μέγιστη
ονομαστική αξία
προ ΦΠΑ κάθε
επιταγής
(ανώτατο ποσό
επιχορήγησης
προ ΦΠΑ ανά
περίπτωση)

Ποσοστό (%) ενίσχυσης επί της λιανικής τιμής πώλησης της συσκευής

(όπως προκύπτει κατά τη στιγμή της αγοράς)

3η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου

2η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου

1η εισοδηματική κατηγορία ωφελούμενου

50%

55%

60%

100,81 €

111,29 €

120,97 €

 

 * Οι παραπάνω τιμές αντιστοιχούν σε καθαρή αξία λιανικής πώλησης προ ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος και ενισχύεται κατά το ίδιο ποσοστό, όμως δε συνυπολογίζεται στο απόλυτο ανώτατο όριο, ώστε να προστίθεται διακριτά ο ΦΠΑ της κάθε περιοχής στην οποία εμπίπτει ο προμηθευτής που διενεργεί τη συναλλαγή.

Επιδοτούμενοι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

Η ANDRIANOS διαθέτει πλήρη γκάμα ηλιακών θερμοσιφώνων που διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές του προγράμματος «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα».

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες ANDRIANOS διατίθεται με 10 έτη εγγύηση, σε μοντέλα με χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού από 120lt έως 500lt και με πιστοποιημένους συλλέκτες κατά Solar key mark και SRCC.

Σε ένα κλάδο της ελληνικής αγοράς, με ιδιαίτερες απαιτήσεις και με υψηλό ανταγωνισμό ο ηλιακός θερμοσίφωνας ANDRIANOS συνδυάζει την άριστη σχέση τιμή - ποιότητας, με το Νο1 επίπεδο συλλέκτη σε απόδοση στην Ελλάδα (ηcol = 67%), μπόιλερ εμαγιέ-glass κλειστού κυκλώματος με εναλλάκτη τύπου μανδύα διπλού τοιχώματος και πλήθος πλεονεκτημάτων, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά:

Δείτε τους Ηλιακούς Θερμοσίφωνες ANDRIANOS


ΕΚΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Θέλεις να μάθεις πριν από όλους για το νέο πρόγραμμα επιδότησης; Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα σε ενημερώσουμε άμεσα για κάθε εξέλιξη αναφορικά με το πρόγραμμα που έρχεται.

 

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Μοιραστείτε το!

Αποδεκτές πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Βασικές Πληροφορίες

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη