Αναζήτηση

Η δεξαμενή υγραερίου, με βάση τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό (ΦΕΚ 1257 Β' /3.9.03) είναι ένα σταθερό μεταλλικό δοχείο πίεσης, αποθήκευσης υγραερίου, με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 150 λίτρων, με κυλινδρικό ή σφαιρικό σχήμα, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/ΕΚ για τον εξοπλισμό υπο πίεση.

Οι κύριοι λόγοι για επιλογή δεξαμενής υγραερίου, αντί για φιάλες, είναι (α) η δυνατότητα τροφοδοσίας για την κάλυψη μεγάλων απαιτήσεων και (β) η οικονομία αφού η τροφοδοσία με φιάλες ειναι αρκετά ακριβότερη.

Εγκαταστάσεις τροφοδοτούμενες από δεξαμενές υγραερίου συναντώνται κυρίως σε βιομηχανικές αλλά και βιοτεχνικές, επαγγελματικές (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλπ) και οικιακές, όταν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση της δεξαμενής.

dexamenes ugraeriou andrianos lpg tanks

Οι δεξαμενές υγραερίου διακρίνονται σε Υπέργειες και Υπόγειες. Ως υπόγειες δεξαμενές εννοούνται οι θαμμένες με ολόπλευρη κάλυψη της δεξαμενής με χώμα. Το πλεονέκτημα των υπόγειων δεξαμενών ειναι η αυξημένη πυροποστασία, ενώ το βασικό πλεονέκτημα των υπέργειων δεξαμενών ειναι η οικονομικότερη εγκατάσταση. 

Εξοπλισμός Δεξαμενής Υγραερίου: Η δεξαμενή υγραερίου σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να ειναι εφοδιασμένη με: Βαλβίδα Πλήρωσης, Βαλβίδα Λήψης Αέριας Φάσης, Μανόμετρο Ασφαλείας, Διάταξη Ένδειξης Στάθμης, Ασφαλιστική Βαλβίδα Ανακούφισης Πίεσης, Δείκτη-Περιοριστή Μέγιστης Στάθμης & Βαλβίδα Εκκένωσης Υγρού.

Πιστοποιητικό Κατασκευής: Για κάθε δεξαμενή υγραερίου πρέπει να εκδίδεται Πιστοποιητικό Κατασκευής στο οποίο θα αναγράφονται: Ο Κατασκευαστής, το Έτος Κατασκευής, ο Αρ. Σειράς, τα Υλικά Κατασκευής, ο σχετικός Κανονισμός ή Πρότυπο και η Συμμόρφωση με την Οδηγία 97/23/ΕΚ, οι Δοκιμές που έχει υποστεί & η Χωρητικότητα της.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική νομοθεσία των δεξαμενών υγραερίου, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τις αποστάσεις ασφαλείας, κ.ά. στη σελίδα Τεχνική Ακαδημία - Δεξαμενές Υγραερίου.

Η ANDRIANOS, από το 1994, βασιζόμενη στη σύγχρονη αντίληψη, στη γνώση, στις υποδομές, έχει σηματοδοτήσει στην εξάπλωση του υγραερίου στην Ελλάδα και διανέμει τις κορυφαίες δεξαμενές υγραερίου στην Ευρωπαϊκή Αγορά, των Ιταλικών κατασκευαστών RCS s.r.l & PLINOXOTAR.

Δεξαμενές Υγραερίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Δεξαμενές Υγραερίου, καλέστε στο 27210 23124 ή συμπληρώστε την φόρμα και οι έμπειροι μηχανικοί της ANDRIANOS θα επικοινωνήσουν μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

 

RCS logo

 

 

RCS logo

 

 

logo plinoxotar

 

 

 • 4

  Δεξαμενή υγραερίου με εσωτερικό εναλλάκτη - LPG Storage Tank with Internal Heater

 • 5

  Δεξαμενές υγραερίου 140lt-285lt Gas Tank

 • 3

  Υπόγεια Δεξαμενή Υγραερίου - Underground Gas Tank

 • 6

  To stock μας σε υπόγειες δεξαμενές - Underground Gas Tanks on stock

 • 7

  Δεξαμενές Υγραερίου - LPG Tanks

 • 8

  Δεξαμενές Υγραερίου - LPG Tanks

 • 9

  Δεξαμενές Υγραερίου - LPG Tanks

 • 10

  Κάθετη Υπέργεια Δεξαμενή Υγραερίου - Underground Vertical Gas Tank

 • 11

  Υπόγειες Κάθετες Δεξαμενές - Underground Vertical Gas Tank

 • 2

  Υπέργεια Δεξαμενή Υγραερίου - External Gas Tank

 • 1

  Υπόγεια Δεξαμενή Υγραερίου - Underground Gas Tank


 

Δεξαμενές Υγραερίου για υπόγεια τοποθέτηση

Οριζόντιες και κάθετες δεξαμενές για υπόγεια εγκατάσταση μοντέλο «NATURA» που παρέχονται με όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας (πολυβαλβίδα, μαγνητικός σταθμοδείχτης, βαλβίδα πληρώσεως, βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα υγρής φάσης) υψηλού πάχους εποξειδικής επίστρωσης και καθοδική προστασία, σύμφωνα με την οδηγία 97/23/CE (P.E.D) από τον πιστοποιημένο οργανισμό ISPEL (CE 0100)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΔεξαμενήΔεξαμενές Υγραερίου για υπόγεια τοποθέτηση

 • Θερμοκρασία σχεδιασμού : -25°C + 50°C
 • Πίεση σχεδιασμού: 17,65 bar
 • Δοκιμή υδραυλικής πίεσης (P.E.D. Οδηγία 97/23/CE):25,24 bar
 • Χωρητικότητα:990-10.000lt
 • Έγκριση (P.E.D.) Οδηγία 97/23/CE: CE 0100
 • Πιστοποιημένος οργανισμός για P.E.D.: ISPEL
 • Συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας ΑΤΕΧ 94/9/CE

Κανόνες

 • Σχεδιασμός και Κατασκευή: ISPEL “Raccolte S-VSR-VSG-M”,Rev. ’95-Ediz. ’99 EN14075:2000.
 • Μη καταστροφικός έλεγχος: ΕΝ 1714-UNI EN 473-prEN14075.
 • Εγκατάσταση και Λειτουργία:D.M. 31/3/84-D.M.29/2/88-UNI 10682.
 • Συγκόλληση: Η διαδικασία συγκόλλησης είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ288-3. Το προσωπικό συγκόλλησης έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με το ΕΝ287-1.
 • Καθοδική προστασία: ΕΝ12954-ΕΝ13636.
 • Υλικά:
  • α) Δοχείο πίεσης:Ρ 355Ν-ΕΝ10028
  • b) Σύνδεσμοι:ASTM A106gr. B
  • c) Πόδια:Fe 37B UNI 7070/75

Περισσότερες Πληροφορίες

Τύπος

Κωδικός

Τιμή

Βάρος (κενή)

Διάμετρος

Μήκος

Ύψος

295lt κάθετη -/070.003.0015 Ενημερωθείτε 200kg 800mm - 1220mm
500lt κάθετη -/070.000.0004 Ενημερωθείτε 250kg 800mm - 1600mm
575lt κάθετη -/070.000.0011 Ενημερωθείτε 395kg 1000mm - 1410mm
850lt κάθετη -/070.000.0010 Ενημερωθείτε 410kg 1000mm - 1520mm
1000lt οριζόντια 070.000.0005/15 Ενημερωθείτε 560kg 800mm 2250mm 1480mm
1000lt κάθετη 070.000.0006/16 Ενημερωθείτε 485kg 1000mm - 1950mm
1000lt σφαιρική 070.000.0009/- Ενημερωθείτε 510kg 1200mm 1390mm 1750mm
1650lt κάθετη 070.000.0007/17 Ενημερωθείτε 830kg 1000mm - 1950mm
1750lt οριζόντια 070.000.0020/25 Ενημερωθείτε 810kg 1000mm 2500mm 1600mm
2250lt κάθετη 070.000.0060/61 Ενημερωθείτε 980kg 1200mm - 2700mm
2750lt οριζόντια 070.000.0030/35 Ενημερωθείτε 650kg 1200mm 2100mm 1800mm
3000lt οριζόντια 070.000.0032/- Ενημερωθείτε 650kg 1200mm 2100mm 1800mm
5000lt οριζόντια 070.000.0040/45 Ενημερωθείτε 1040kg 1200mm 4800mm 1800mm
10000lt οριζόντια -/070.000.0055 Ενημερωθείτε 2800kg 1700mm 5000mm 2500mm

 

Δεξαμενές Υγραερίου για υπέργεια τοποθέτηση

Δεξαμενές υγραερίου για υπέργεια εγκατάσταση κατασκευασμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των οδηγιών 97/23/CE (PED) και 94/9CE (ATEX) και το σχετικό CE mark, που παρέχονται με όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας (πολυβαλβίδα, μαγνητικός σταθμοδείχτης, βαλβίδα πληρώσεως, βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα υγρής φάσης).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:Δεξαμενές Υγραερίου για υπέργεια τοποθέτηση

Δεξαμενή

 • Θερμοκρασία σχεδιασμού:-25°C + 50°C
 • Πίεση σχεδιασμού: 17,65 bar
 • Δοκιμή υδραυλικής πίεσης (P.E.D. Οδηγία 97/23/CE):25,24 bar
 • Δοκιμές σύμφωνα με την έγκριση P.E.D. Οδηγία 97/23/CE
 • Έγκριση (P.E.D.) Οδηγία 97/23/CE: CE 0100
 • Συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας ΑΤΕΧ 94/9/CE
 • Πιστοποιημένος οργανισμός για CE 0100.: ISPEL
 • Φέρει τη σήμανση ΑΤΕΧ: εχΙΙ 3G

Κανόνες

 • Σχεδιασμός και Κατασκευή: ISPEL “Raccolte S-VSR-VSG-M”,Rev. ’95-Ediz. ’99 EN14542:2004
 • Μη καταστροφικός έλεγχος: ΕΝ 1714-UNI EN 473-prEN14075
 • Εγκατάσταση και Λειτουργία:D.M. 31/3/84-D.M.29/2/88-UNI 10682

Περισσότερες Πληροφορίες

Tύπος

Κωδικός

Τιμή

Βάρος (κενή)

Διάμετρος

Μήκος

Ύψος

295lt κάθετη -/070.001.0065 Ενημερωθείτε 100kg 800mm - 1020mm
500lt κάθετη -/070.001.0005 Ενημερωθείτε 150kg 800mm - 1410mm
575lt κάθετη -/070.001.0007 Ενημερωθείτε 170kg 1000mm - 1240mm
850lt κάθετη -/070.001.0006 Ενημερωθείτε 200kg 1000mm - 1510mm
1000lt οριζόντια 070.001.0010/15 Ενημερωθείτε 260kg 800mm 2240mm 1350mm
1000lt κάθετη 070.001.0011/12 Ενημερωθείτε 260kg 1000mm - 1750mm
1000lt σφαιρική 070.001.0013/- Ενημερωθείτε 240kg 1200mm 1390mm 1560mm
1750lt οριζόντια 070.001.0020/25 Ενημερωθείτε 410kg 1000mm 2500mm 1400mm
2250lt κάθετη /070.001.0061- Ενημερωθείτε 630kg 1200mm - 2700mm
2750lt οριζόντια 070.001.0030/35 Ενημερωθείτε 630kg 1200mm 2700mm 1540mm
3000lt οριζόντια 070.001.0032/- Ενημερωθείτε 630kg 1200mm 2800mm 1600mm
5000lt οριζόντια 070.001.0040/45 Ενημερωθείτε 1040kg 1200mm 4800mm 1600mm
10000lt οριζόντια -/070.001.0055 Ενημερωθείτε - - - -

 

Δεξαμενές υγραερίου PLINOXOTAR με εσωτερικό εναλλάκτη για υπόγεια τοποθέτηση

Οριζόντιες δεξαμενές για υπόγεια εγκατάσταση μοντέλο «NATURA” με εσωτερικό εναλλάκτη που παρέχονται με όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας (πολυβαλβίδα, μαγνητικός σταθμοδείχτης, βαλβίδα πληρώσεως, βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα υγρής φάσης), εποξειδικής επίστρωσης και καθοδική προστασία, σύμφωνα με την οδηγία 97/23/CE (P.E.D) από τον πιστοποιημένο οργανισμό ISPEL (CE 0100).
Ο εσωτερικός εναλλάκτης αποτελείται από ένα κέλυφος και από ένα σωληνωτό εναλλάκτη θερμότητας, τοποθετημένο στον πυθμένα της δεξαμενής, ο οποίος επιτρέπει με έναν απλό και ασφαλή τρόπο την «ελεγχόμενη» εξαερίωση του υγραερίου με το κόστος λειτουργίας εξαιρετικά χαμηλό όταν ληφθεί υπόψη η παροχή που μπορεί να επιτευχθεί.
Ο εναλλάκτη θερμότητας και τα όργανα ελέγχου (πρεσσοστάτης, θερμόμετρο, ηλεκτρικός πίνακας EExi) περιλαμβάνονται στη δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις οδηγίες 97/23/CE (P.E.D) και 94/9 CE (ATEX) και για αυτό η εγκατάσταση της δεξαμενής είναι πλήρως πιστοποιημένη από τη Plinoxotar και δεν απαιτείται περαιτέρω πιστοποίηση από κάποιο άλλο φορέα, όπως απαιτείται όταν δύο μηχανήματα με CE mark συνδέονται μαζί (π.χ. ένας εξαεριωτής και μία δεξαμενή υγραερίου).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΔεξαμενήΔεξαμενή υγραερίου PLINOXOTAR με εσωτερικό εναλλάκτη για υπόγεια τοποθέτηση

 • Θερμοκρασία σχεδιασμού : -25°C + 50°C
 • Πίεση σχεδιασμού: 17,65 bar
 • Δοκιμή υδραυλικής πίεσης (P.E.D. Οδηγία 97/23/CE):25,24 bar
 • Έγκριση (P.E.D.) Οδηγία 97/23/CE: CE 0100
 • Φέρει τη σήμανση ΑΤΕΧ: εχΙΙ 3G

Θερμαντική συσκευή

 • Θερμοκρασία θερμαντικού υγρού (νερό): max 80°C
 • Θερμοκρασία υγρού (νερό και γλυκόλη): max 50°C
 • Θερμοκρασία υγραερίου : max 40°C
 • Πίεση θερμαντικού υγρού (νερό) : max 3bar

Κανόνες

 • Σχεδιασμός και Κατασκευή: EN14075
 • Μη καταστροφικός έλεγχος: ΕΝ 1714-UNI EN 473-prEN14075
 • Εγκατάσταση και Λειτουργία:D.M. 14/05/20044-D.M.29/2/88
 • Συγκόλληση: Η διαδικασία συγκόλλησης είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ288-3
 • Το προσωπικό συγκόλλησης έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με το ΕΝ287-1
 • Καθοδική προστασία:ΕΝ12954-ΕΝ13636
 • Ηλεκτρικά όργανα: Οδηγία 94/9/CE (ATEX)-EN50014/50020/60439-3

Περισσότερες Πληροφορίες

Tύπος

Κωδικός

Τιμή

3000lt κάθετη 070.004.0005 Ενημερωθείτε
5000lt οριζόντια 070.004.0010 Ενημερωθείτε
10000lt οριζόντια 070.004.0015 Ενημερωθείτε
12500lt οριζόντια 070.004.0020 Ενημερωθείτε

  

Δεξαμενές Υγραερίου για Πρατήρια Υγραερίου

Κατόπιν ζήτησης κατασκευάζονται Δεξαμενές Υγραερίου AUTOGAS για Πρατήρια Υγραερίου, χωρητικότητας 9.000lt και 18.000lt. Υπάρχει δυνατότητα ειδικής κατασκευής των δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με τις ανάγκες και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τις αποστάσεις ασφαλείας και τη χωροταξία του πρατηρίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


 

Δεξαμενές Υγραερίου έως 100.000 lt για βιομηχανικές εφαρμογές

Κατόπιν ζήτησης, κατασκευάζονται Δεξεμενές Υγραερίου  χωρητικότητας έως 100.000lt κατάλληλες για βιομηχανικές και βιοτεχνικές εφαρμογές, για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υγραερίου από εταιρείες διανομής.


 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ANDRIANOS

 

Εφαρμογές με Δεξαμενές Υγραερίου από την ANDRIANOS

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Ακολούθησε στο Facebook

Visa Mastercard Maestro verified by visa mastercard securecode piraeus bank gr

Βασικές Πληροφορίες

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη

ΕΣΠΑ