Αναζήτηση

Η παρούσα ενότητα αφορά σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την δεξαμενή υγραερίου, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τις αποστάσεις ασφαλείας και τη σχετική τεχνική νομοθεσία. Εάν ενδιαφέρεστε για προμήθεια δεξαμενών υγραερίου δείτε εδώ όλη την γκάμα δεξαμενών υγραερίου LPG της ANDRIANOS.

Η δεξαμενή υγραερίου είναι ένα σταθερό μεταλλικό δοχείο πίεσης, αποθήκευσης υγραερίου, με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 150 λίτρων, με κυλινδρικό ή σφαιρικό σχήμα, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/ΕΚ για τον εξοπλισμό υπο πίεση.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.23 του ΦΕΚ1257, οι συνδεδεμένες δεξαμενές σε συσκευή κατανάλωσης υγραερίου διακρίνονται ως προς την περιεκτικότητα τους σε υγραέριο σε:
Αδρανείς: Δεν έχουν ποτέ πληρωθεί με υγραέριο είτε σε υγρή είτε σε αέρια φάση (καινούργιες) ή έχουν υποστεί διαδικασία επαερίωσης.
Κενές: Περιέχουν υγραέριο μόνο σε αέρια φάση.
Πλήρεις: Περιέχουν υγραέριο σε υγρή και αέρια φάση.

Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου διακρίνονται σε υπέργειες, υπόγειες, επιχωματωμένες ή ημιεπιχωματωμένες ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης τους ως προς το έδαφος.
Υπέργεια δεξαμενή: Είναι τοποθετημένη πάνω από την επιφάνεια του εδάφους στον περιβάλλοντα χώρο και χωρίς καμία επικάλυψη.
Υπόγεια δεξαμενή: είναι δεξαμενή τοποθετημένη κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και εντός αυτού (θαμμένη), κατάλληλα καλυμμένη με αδρανές άφλεκτο υλικό.
Επιχωματωμένη δεξαμενή: είναι η δεξαμενή τοποθετημένη εν μέρει ή εξ ολοκλήρου επάνω από την επιφάνεια του εδάφους και κατάλληλα καλυμμένη με αδρανές άφλεκτο υλικό.
Ημιεπιχωμάτωμένη δεξαμενή: είναι δεξαμενή μερικά επιχωματωμένη. Για το μεν καλυμμένο τμήμα της δεξαμενής ισχύουν οι απαιτήσεις για τις επιχωματωμένες δεξαμενές, για το δε ακάλυπτο ισχύουν οι όροι για τις υπέργειες δεξαμενές.

Το φινίρισμα της επιφάνειας μιας δεξαμενής υγραερίου κατασκευάζεται από μία επίστρωση ψευδαργύρου και ένα στρώμα λευκού χρώματος από σμαλτοπολυουρεθάνης για υπέργειες δεξαμενές και ένα στρώμα πράσινου χρώματος από εποξειδική βαφή για τις υπόγειες δεξαμενές. Το ελάχιστο πάχος του σιδήρου είναι 4,5 mm τόσο στην επίστρωση όσο και στα πυθμένα της δεξαμενής. 

Ενδεικτικό Διάγραμμα Εξαρτημάτων Υπέργειας Δεξαμενής

RCS sxediagramma deksamenis deksamenes lpg ugraerio

 *Στις υπόγειες δεξαμενές η αποστράγγιση δεν γίνεται από το κάτω μέρος της δεξαμενής.

Εξοπλισμός Δεξαμενής Υγραερίου

Μία δεξαμενή υπόγεια ή υπέργεια παρέχεται με τα ακόλουθα απαραίτητα όργανα

group of dispending service deksamenes lpg ugraerioΠολυβαλβίδα παροχής: Αυτό το σύστημα από βαλβίδες εξασφαλίζει την ασφαλή σύνδεση της εγκατάστασης υγραερίου με τη δεξαμενή, καθώς και την άμεση ανταπόκριση στις διαφορετικές φάσεις λειτουργίας της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, αποτελείται από ένα όργανο (μανόμετρο) μέτρησης της πίεσης (1) για τον έλεγχο της εσωτερικής πίεσης αερίου στη δεξαμενή. Έχει κλίμακα από 0 έως 25 bar και θα πρέπει να υπάρχει κόκκινη σήμανση στα 17,65 bar, που αποτελεί την μέγιστη κανονική ή επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας. Υπάρχει επίσης μια βαλβίδα αποκοπής(2) στη γραμμή δειγματοληψίας (3) για άμεση διακοπή της παροχής αερίου σε περίπτωση ανωμαλιών ή αδράνειας του αερίου. Υπάρχει ακόμα, μια βαλβίδα υπερβολικής ροής που διακόπτει τη ροή σε περίπτωση που η πίεση είναι πολύ υψηλή (όπως στην περίπτωση της ρήξης τoυ αγωγού εισαγωγής).

 

filling valvedeksamenes lpg ugraerioΒαλβίδα πλήρωσης: Αυτή η βαλβίδα είναι εγκατεστημένη για να επιτρέπει την παροχή υγραερίου στην δεξαμενή. Είναι εξοπλισμένη με ένα κλείστρο για να εξασφαλίσει το κλείσιμο της βαλβίδας, η οποία ανοίγει αυτόματα με την πίεση κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού.

 

 

 

 

liquid phase gas withdrawal deksamenes lpg ugraerioΒαλβίδα λήψης υγρής φάσης: Αυτή η βαλβίδα βρίσκεται στο επάνω μέρος της δεξαμενής και  συνδέεται μέσω ενός σωλήνα εμβάθυνσης με το κάτω μέρος της δεξαμενής ώστε να αποσύρετε το αέριο απευθείας στην υγρή του φάση. Η χρήση και η επιτήρηση της συγκεκριμένης βαλβίδας γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο συνεργείο.

 

 

 

 

level indicator deksamenes lpg ugraerioΣταθμοδείκτης: Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει  το ποσοστό υγραερίου που περιέχει η δεξαμενή σε υγρή φάση σε σχέση με την χωρητικότητα της.  Χρησιμεύει ώστε να γνωρίζετε την ακριβή ποσότητα του προϊόντος που απομένει στην δεξαμενή, η οποία θα πρέπει να ανεφοδιαστεί με υγραέριο μόλις ο δείκτης φτάσει στο 20% της συνολικής ποσότητας. Η ύπαρξη τέτοιων δεικτών στάθμης δεν απαλλάσουν από την υποχρέωση τοποθέτησης σταθερού δείκτη μέγιστης στάθμης. 

 

 tampelaki deksamenis andrianos deksamenes lpg ugraerioΤαμπέλα: Η ταμπέλα είναι μια μεταλλική πλάκα που αποτελεί το πιστοποιητικό κατασκευής της και είναι ενσωματωμένη στην δεξαμενή. Φέρει τα στοιχεία αναγνώρισης της δεξαμενής, τον κατασκευαστή, το έτος κατασκευής, τον αριθμό σειράς, τα υλικά κατασκευής, τη χωρητικότητα της, τη σήμανση CE και τον οργανισμό πιστοποίησης που την εξέδωσε. Το υλικό κατασκευής της ταμπέλας είναι ανεξίτηλο, ώστε να μην καταστρέφεται η σήμανση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επιπλέον της ταμπέλα της δεξαμενής θα πρέπει να υπάρχει ενημερωτική πινακίδα του προϊόντος που αποθηκεύεται στην δεξαμενή, η οποία θα αναγράφει την λέξη "ΥΓΡΑΕΡΙΟ" ή αντίστοιχα "ΠΡΟΠΑΝΙΟ", σήμα απαγόρευσης του καπνίσματος και της χρήσης φλόγας και τέλος, πινακίδα στην οποία αναγράφονται τα τηλέφωνα ανάγκης του συντηρητή της δεξαμενής, του ιδιοκτήτη της δεξαμενής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

plastika kapakia deksmenes lpg ugraerioΦρεάτια (Καπάκια Δεξαμενών). Για την προστασία του εξοπλισμού της δεξαμενής περιλαμβάνονταιπλαστικά καλύμματα για υπόγειες και υπέργειες δεξαμενές κάθετης και οριζόντιας τοποθέτησης. Χάρη στα πρωτοποριακά υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και την κατασκευή τους καθώς και στον ελκυστικό σχεδιασμό τους, αυτά τα πλαστικά καλύμματα  είναι η κατάλληλη λύση  για οριζόντιες και κάθετες τοποθετήσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Κάλυμμα& Σώμα:Πολυπροπυλένιο
  • Διαστάσεις: 95x56x40 (Οριζόντια) & 60x32 (Κάθετη)
  • Ολοκληρωμένο με κιβώτιο για καθοδική προστασία (εάν απαιτείται)
  • Πολυπροπυλένιο
  • Επιπλέον τα καλύμματα έχουν στεγανά κλεισίματα για ακόμα καλύτερη προστασία των δεξαμενών.

Στις υπόγειες δεξαμενές η θέση των εξαρτημάτων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία τους από το υλικό επιχωμάτωσης.

 

Επικοινωνήστε με την ANDRIANOS για να ενημερωθείτε για τις δεξαμενές υγραερίου.

Αποστάσεις Ασφαλείας Δεξαμενών Υγραερίου

Οι αποστάσιες ασφαλείας είναι αποστάσεις μεταξύ δεξαμενών υγραερίου και γειτονικών εγκαταστάσεων, διατάξεων, κτιρίων ή οδών, οι οποίες έχουν ως σκοπό να προστατέψουν τις δεξαμενές υγραερίου από καταστροφές, όπως θέρμανση από θερμική ακτινοβολία ή μηχανικές καταστροφές. Απαγορεύεται να τοποθετούνται εντός κτιρίων, σε υπόγεια, σε ταράτσες ή εξώστες κτιρίων.

Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5.3.1 για τις βασικές αποστάσεις ασφαλείας, πρέπει γενικά να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας του πίνακα 5.1 παρακάτω. Τα σημεία μετάγγισης (πλήρωσης) των δεξαμενών καθώς και οι αντλίες και οι συμπιεστές πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας του πίνακα 5.2 και τέλος οι αποστάσεις από δεξαμενές υγρού οξυγόνου πρέπει να είναι σύμφωνες με τον πίνακα 5.3. Οι καθοριζόμενες αποστάσεις στους πίνακες 5.1, 5.2 και 5.3 υπολογίζονται από την οριζόντια προβολή του περιγράμματος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένων και των εξωστών και των εισόδων υπογείων και φωταγωγών. 

 apostaseis-dexamenwn-ugraeriou

 

Αυτές οι αποστάσεις που καθορίζονται από τους παραπάνω πίνακες, είναι δυνατόν να μειωθούν με την παρεμβολή διαχωριστικού τοίχου. Είναι ένας συνεχής και μη πορώδης τοίχος που κατασκευάζεται κοντά σε κάποιο στοιχείο της εγκατάστασης υγραερίου και τα υλικά κατασκευής του είναι οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα ή τσιμεντόπλινθοι ή συνδυασμός αυτών, με επίχρισμα.

Οι διαστάσεις του διαχωριστικού τοίχου υπολογίζονται ως εξής:

Το μήκος του διαχωριστικού τοίχου θα είναι τέτοιο, ώστε η απόσταση μεταξύ των δύο διαχωριζόμενων στοιχείων, ακολουθώντας τον συντομότερο δρόμο παρακαμπτήριο του διαχωριστικού τοίχου, να είναι ίση με την απόσταση ασφαλείας Α, όπως αυτή καθορίζεται στους αντίστοιχους πίνακες. 

Το ύψος του διαχωρίζομενου τοίχου καθορίζεται ανάλογα με τη θέση του, χαράσσοντας μια ευθεία με αφετηρία 1 m επάνω από το υψηλότερο σημείο πιθανής διαρροής του χαρακτηριστικού στοιχείου της εγκατάστασης υγραερίου και κατάληξη επί του εδάφους σε οριζόντια απόσταση ίση με την απόσταση ασφαλείας Α για το διαχωρίζομενο στοιχείο, όπως αυτή καθορίζεται στους αντίστοιχους πίνακες. 

Για τις δεξαμενές υγραερίου επιτρέπονται σε κάθε περίπτωση μόνο δύο διαχωριστικοί τοίχοι, τοποθετούμενοι είτε απέναντι είτε συνεχόμενοι υπό γωνία μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής αερισμός της περιοχής εγκατάστασης. Ο διαχωριστικός τοίχος μπορεί να αποτελεί μέρος του κτιρίου, μέσα στην ίδια ιδιοκτησία εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5.3.2. 

prostateftikos toixos katopsi prostateftikos toixos plai

 

Περιορισμοί στην εγκατάσταση

Απαγορεύεται να εγκαθίστανται δεξαμενή υγραερίου μέσα σε λεκάνη ασφαλείας η οποία περιβάλει δεξαμενή με εύφλεκτο υγρό ή υγρό οξυγόνο.

Απαγορεύεται να εγκαθίστανται δεξαμενή υγραερίου μέσα σε περιφραγμένη από τοίχους περιοχή όπου υπάρχει κάποια μόνιμη πηγή θερμότητας (π.χ. αγωγοί ατμού) ή όπου υπάρχει θερμαινόμενη δεξαμενή (π.χ. δεξαμενή μαζούτ). Γενικά η θέση των δεξαμενών πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε καμιά περίπτωση η θερμοκρασία του περιοχομένου της δεξαμενής δεν θα υπερβεί τους 50οC. 

Απαγορεύεται να εγκαθίστανται δεξαμενή υγραερίου σε απόσταση μικρότερη από 6 m από δεξαμενή η οποία περιέχει εύφλεκτο υγρό με σημείο φλόγας (flash point) κάτω των 65οC.

Απαγορεύεται να εγκαθίστανται δεξαμενές υγραερίου μία πάνω στην άλλη.

Οι υπέργιες κυλινδρικές δεξαμενές πρέπει πάντοτε να διατάσσονται παράλληλα.

 

Επιπλέον σημαντικές πληροφορίες

Οι δεξαμενές πρέπει να έχουν μεταλλικά πόδια στήριξης ύψους μέχρι 500 mm και να τοποθετούνται σε βάσεις από σκυρόδεμα ή μορφοχάλυβα, ώστε να είναι πυράντοχης κατασκευής τουλάχιστον για δύο ώρες. Σε κάθε περίπτωση οι βάσεις θα πρέπει να επιτρέπουν μετακίνηση της δεξαμενής λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. 

Για οριζόντιες δεξαμενές χωρητικότητας έκαστης άνω των 5m3, όταν χρησιμοποιούνται βάσεις ώς μέρος στήριξης της δεξαμενής πρέπει να εξασφαλίζεται η πάκτωση της δεξαμενής στο ένα άκρο, ενώ το άλλο να μπορεί να μετακινηθεί. Το πακτωμένο άκρο πρέπει να είναι εκείνο στο οποίο προσαρτώνται οι κύριοι αγωγοί υγρής και αέριας φάσης.

Κάθε υπόγεια δεξαμενή πρέπει να έχει μελετηθεί ώστε να αντέχει εκτός από τις εσωτερικές καταπονήσεις και σε εξωτερικές όπως: πίεση από το υλικό επιχωμάτωσης, υδροστατική πίεση λόγω πιθανής πλυμμήρας του εδάφους, επίδραση γειτονικών δεξαμενών και τριβές με το υλικό επιχωμάτωσης λόγω διαστολών της δεξαμενής και αλλοίωσης της αντιδιαβρωτικής προστασίας. Το υλικό που συνιστάται για την καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία της δεξαμενής είναι το ασφαλτικό περίβλημα σε συνδυασμό με καθοδική προστασία.  

Το μέγεθος της εκσκαφής πρέπει να είναι αρκετό για να επιτρέψει άνετη εγκατάσταση της υπόγειας δεξαμενής. Το όρυγμα πρέπει να είναι αρκετό για να επιτέψει ένα καθαρό άνοιγμα τουλάχιστον 0,5 m μεταξύ του κελύφους της δεξαμενής και των τοιχωμάτων του πριν την επιχωμάτωση. Η δεξαμενή πρέπει να να περιβάλλεται ολόπλευρα από ένα στρώμα άμμου τουλάχιστον 20 cm. Το υλικό επιχωμάτωσης πρέπει να είναι αδρανές και δεν πρέπει να περιέχει μεγάλες πέτρες ή άλλα υλικά που προκαλούν εκδορές. Συνίσταται άμμος ποταμού ή άμμος λατομείου με μέγεθος κόκκων 3 mm. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση άμμου θαλάσσης.

Προσοχή! Όλες οι συνδέσεις σωληνώσεων οι οποίες καλύπτονται από το υλικό επιχωμάτωσης πρέπει να γίνονται με συγκόλληση και όχι με μηχανική σύσφιξη.

 

 

Επικοινωνήστε με την ANDRIANOS για να ενημερωθείτε για τις δεξαμενές υγραερίου.

 

Διαδικασία Εργοστασιακής Ανακατασκευής Δεξαμενών – Factory Refurbished

Μια συνήθης διαδικασία στον κλάδο παραγωγής δεξαμενών υγραερίου είναι η ανακατασκευή μεταχειρισμένων δεξαμενών υγραερίου και έπειτα η επαναπιστοποίηση τους σύμφωνα με την τεχνική νομοθεσία. Παρακάτω παρουσιάζονται τα στάδια επεξεργασίας των δεξαμενών κατά τη διάρκεια της εργοστασιακής ανακατασκευής.

 

requalification process cleaning deksamenes lpg ugraerioΣτάδιο 1ο: Καθαρισμός
Οι εισερχόμενες δεξαμενές για ανακατασκευή τοποθετούνται σε ειδική περιοχή των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής, ώστε να προχωρήσουν στην αποσυμπίεση και αποσυναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων και στη συνέχεια να παραληφθούν και να μεταφερθούν στα επόμενα στάδια επεξεργασίας.

 

IDRULIC TEST deksamenes lpg ugraerioΣτάδιο 2ο: Υδραυλική Δοκιμή
Κάθε δεξαμενή υποβάλλεται αρχικά σε υδραυλική δοκιμή στα 25,24 bar. Η πίεση διατηρείται σταθερή μέσα στη δεξαμενή, προσέχοντας τιςσυγκολλήσεις της και ειδικότερα εκείνη του πυθμένα.

 

 

sandblasting deksamenes lpg ugraerioΣτάδιο 3ο: Αμμοβολή
Κατά τη διαδικασία αμμοβολής, η τήρηση του βαθμού εκτίναξης άμμου και η τραχύτητα της επιφάνειας είναι κρίσιμα για την μετέπειτασωστή πρόσφυση που πρέπει να έχει η εποξειδική επίστρωση στο μεταλλικό υπόστρωμα της δεξαμενής. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8501-1 η δεξαμενή πρέπει να έχειένα συγκεκριμένο βαθμό φινιρίσματος με αμμοβολή, που καθορίζεται από το νόμο. Η πρόσφυση της επικάλυψης είναι ένας από τους τελικούς ελέγχους ποιότητας που εκτελούνται στην δεξαμενή. Η κατάλληλη πρόσφυση της εποξειδικής επίστρωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η εποξειδική επικάλυψη να παρέχει επαρκή εγγύηση για αντοχή στον χρόνο στις συνθήκες υπόγειας εγκατάστασης.

 

thickness tests deksamenes lpg ugraerioΣτάδιο 4ο: Δοκιμές Πάχους Επίστρωσης Δεξαμενής
Πριν από την εξέταση του πάχους της επίστρωσης, ο φορέας που έχει στην κατοχή του το δεύτερο επίπεδο του UNI EN ISO 9712, εκτελεί μια προσεκτική οπτική εξέταση τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού χώρου της δεξαμενής για να εκτιμήσει τη δυνατότητα να προχωρήσει η διαδικασία της ανακατασκευής στα επόμενα στάδια. Όταν δεν βρεθεί κανένα αξιοσημείωτο ελάττωμα προχωρεί σε υπερηχογραφική εξέταση με πλεκτό σχέδιο 150x150 mm ελέγχοντας το πάχος ώστε να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του κατάλληλου πιστοποιητικού όπως καθορίζεται από τα ισχύοντα πρότυπα.

 

painting deksamenes lpg ugraerioΣτάδιο 5ο: Βάψιμο Δεξαμενής
Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα οξείδωσης και αφού καθαριστεί καλά και απομακρυνθούν τα υπολείμματα σκόνης, η δεξαμενή μεταφέρεται στον θάλαμο ψεκασμού για την εφαρμογή βαφής δύο συστατικών (υπέργειες δεξαμενές) ή εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών (υπόγειες δεξαμενές), μέσω μιας μονάδας αναμεικτήρων που προθερμαίνει τα συστατικά που θα χρησιμοποιηθούν στους 60°C. Ο χειριστής πρέπει να διατηρεί υπό έλεγχο την ομοιομορφία του πάχους της επίστρωσης σε κάθε δεξαμενή, τουλάχιστον 120 μm για υπέργειες ή 500 μm για υπόγειες. Εάν ο έλεγχος έχει θετικό αποτέλεσμα, τότε η δεξαμενή μεταφέρεταιστα επόμενα στάδια επεξεργασίας της.

 

 

drying furnace deksamenes lpg ugraerioΣτάδιο 6ο: Κλίβανοι Ξήρανσης
Ολοκληρώνοντας το στάδιο της βαφής, ο κύκλος επεξεργασίας περιλαμβάνει την τοποθέτηση της δεξαμενής σε φούρνο, όπου παραμένει για περίπου 60 λεπτά σε θερμοκρασία 90 ° C. Η διέλευση της δεξαμενής από κλίβανο έχει δύο λόγους:
• Την σκλήρυνση της βαφής ώστε να επιτρέπεται η μεταγενέστερη κατεργασία της δεξαμενής χωρίς κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην επικάλυψη.
• Επιτρέπει την εξάτμιση της ταινίας νερού που δημιουργείται στα εσωτερικά τοιχώματα της δεξαμενής. 

 

final test deksamenes lpg ugraerioΣτάδιο 7ο: Τελικές Δοκιμές της Δεξαμενής
Στο επόμενο στάδιο πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι με πιστοποιημένα και βαθμονομημένα όργανα μέτρησης, όπως ακριβώς προβλέπεται από τη νομοθεσία. Για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων ελέγχων οι δεξαμενές πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με τις διατάξεις της εγκυκλίου P2004.

 

plastika kapakia deksmenes lpg ugraerioΣτάδιο 8ο: Συναρμολόγηση εξαρτημάτων
Μετά την έξοδο από το φούρνο πραγματοποιείται η συναρμολόγηση των απαραίτητων οργάνων ασφαλείας της δεξαμενής, ώστε να πραγματοποιηθούν δοκιμές υπο πίεση καθώς και τεστ στεγανότητας. Η δοκιμή πίεσης της δεξαμενής εκτελείται σε 7 bar με επαρκώς ξηρό αέρα, προκειμένου να αποφευχθεί η συμπύκνωση της υγρασίας που υπάρχει στον αέρα στον εσωτερικό χώρο της δεξαμενής. Οι δεξαμενές στη συνέχεια βγαίνουν από την αλυσίδες στήριξης της γραμμής παραγωγής και γίνεται η τοποθέτηση των τελικών ολοκαίνουργιών βαλβίδων και εξαρτημάτων. 

 

 

Διαδικασία παραγωγής νέων δεξαμενών 

assembly new tank deksamenes lpg ugraerioΣτάδιο 1ο: Προετοιμασία πυθμένα δεξαμενής
Ο πυθμένας των δεξαμενών παραλαμβάνεται σε διάτρητη δομή και συγκολλείται από πιστοποιημένες τεχνικούς συγκολλητές. Τα φύλλα συγκολλούνται με ένα αυτοματοποιημένο μηχάνημα συγκόλλησης, με διπλή διαμήκη συγκόλληση, τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική. Η προκύπτουσα κατασκευή επιθεωρείται οπτικά.

 

Στάδιο 2ο: Συναρμολόγηση
Οι δύο πυθμένες της δεξαμενής συναρμολογούνται μαζί στο σημείο συγκόλλησης τους. Η προκύπτουσα δεξαμενή, αν και δεν έχει πάρει την τελική της μορφή, ελέγχεται οπτικά για να διαπιστωθεί η σωστή συνοχή των δύο τμημάτων της. Όταν ο έλεγχος ολοκληρωθεί με επιτυχία ακολουθεί η κυκλική συγκόλληση που κλείνει τέλεια τη δεξαμενή.

 

examination deksamenes lpg ugraerioΣτάδιο 3ο: Έλεγχος διεισδυτικού υγρού
Όλες οι συγκολλήσεις, τόσο διαμήκεις όσο και κυκλικές, ελέγχονται για να εξαιρούνται πιθανές περιοχές "χωρίς συγκόλληση" μέσω της εξέτασης διεισδυτικού υγρού όπως περιγράφεται στο UNI EN ISO 12542: 2010 από τεχνικό 2ου επιπέδου CICPND.

Στάδιο 4ο: ΡαδιογραφικόςΈλεγχος
Οι συγκολλήσεις ελέγχονται με δειγματοληψία, ακόμη και με εξέταση ακτινών Χστο 10% του συνολικού μήκους τους, όπως απαιτείται από το UNI EN ISO 12542: 2010, από το 3 ° επίπεδο CICPND.

 

finishing deksamenes lpg ugraerioΣτάδιο 5ο: Ολοκλήρωση συγκόλλησης δεξαμενής
Όλες οι δεξαμενές που ελέγχονται σε όλα τα παραπάνω στάδια και τελικά εγκρίνονται για την παραγωγή προχωρούν στην συγκόλληση της βάσης,των κρίκων και του φρεατίου.

 

Τα επόμενα στάδια της κατασκευής μιας νέας δεξαμενής είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά της διαδικασίας εργοστασιακής ανακατασκευής των δεξαμενών που περιγράφηκε παραπάνω.
Στάδιο 2ο: Υδραυλική Δοκιμή
Στάδιο 3ο: Αμμοβολή
Στάδιο 4ο: Δοκιμές Πάχους Επίστρωσης Δεξαμενής
Στάδιο 5ο: Βάψιμο Δεξαμενής
Στάδιο 6ο: Κλίβανοι Ξήρανσης
Στάδιο 7ο: Τελικές Δοκιμές της Δεξαμενής
Στάδιο 8ο: Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

 

Επικοινωνήστε με την ANDRIANOS για να ενημερωθείτε για τις δεξαμενές υγραερίου.

 

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Ακολούθησε στο Facebook

Βασικές Πληροφορίες

ANDRIANOS - World Leading Energy Saving Technologies

Διεύθυνση:
Πλάτωνος 30, Καλαμάτα 241 00

Τηλέφωνο:
2721 023124
2721 088151

Φαξ: 2721 096522

Email:

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη

ΕΣΠΑ