| +30 27210 23124

Μέγεθος κειμένου

A A A A A

Αντίθεση

Προεπιλογή
Άσπρο - Μαύρο
Μαύρο - Άσπρο
Μπλε - Κίτρινο

Κείμενο σε ομιλία

Η δεξαμενή υγραερίου, με βάση τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό (ΦΕΚ 1257 Β' /3.9.03) είναι ένα σταθερό μεταλλικό δοχείο πίεσης, αποθήκευσης υγραερίου, με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 150 λίτρων, με κυλινδρικό ή σφαιρικό σχήμα, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/ΕΚ για τον εξοπλισμό υπο πίεση.

Οι κύριοι λόγοι για επιλογή δεξαμενής υγραερίου, αντί για φιάλες, είναι (α) η δυνατότητα τροφοδοσίας για την κάλυψη μεγάλων απαιτήσεων και (β) η οικονομία αφού η τροφοδοσία με φιάλες ειναι αρκετά ακριβότερη.

Εγκαταστάσεις τροφοδοτούμενες από δεξαμενές υγραερίου συναντώνται κυρίως σε βιομηχανικές αλλά και βιοτεχνικές, επαγγελματικές (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλπ) και οικιακές, όταν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση της δεξαμενής.

Οι δεξαμενές υγραερίου διακρίνονται σε Υπέργειες και Υπόγειες. Ως υπόγειες δεξαμενές εννοούνται οι θαμμένες με ολόπλευρη κάλυψη της δεξαμενής με χώμα. Το πλεονέκτημα των υπόγειων δεξαμενών ειναι η αυξημένη πυροποστασία, ενώ το βασικό πλεονέκτημα των υπέργειων δεξαμενών ειναι η οικονομικότερη εγκατάσταση. 

Εξοπλισμός Δεξαμενής Υγραερίου: Η δεξαμενή υγραερίου σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να ειναι εφοδιασμένη με: Βαλβίδα Πλήρωσης, Βαλβίδα Λήψης Αέριας Φάσης, Μανόμετρο Ασφαλείας, Διάταξη Ένδειξης Στάθμης, Ασφαλιστική Βαλβίδα Ανακούφισης Πίεσης, Δείκτη-Περιοριστή Μέγιστης Στάθμης & Βαλβίδα Εκκένωσης Υγρού.

Πιστοποιητικό Κατασκευής: Για κάθε δεξαμενή υγραερίου πρέπει να εκδίδεται Πιστοποιητικό Κατασκευής στο οποίο θα αναγράφονται: Ο Κατασκευαστής, το Έτος Κατασκευής, ο Αρ. Σειράς, τα Υλικά Κατασκευής, ο σχετικός Κανονισμός ή Πρότυπο και η Συμμόρφωση με την Οδηγία 97/23/ΕΚ, οι Δοκιμές που έχει υποστεί & η Χωρητικότητα της.

Η ANDRIANOS, από το 1994, βασιζόμενη στη σύγχρονη αντίληψη, στη γνώση, στις υποδομές, έχει σηματοδοτήσει στην εξάπλωση του υγραερίου στην Ελλάδα και διανέμει τις κορυφαίες δεξαμενές υγραερίου στην Ευρωπαϊκή Αγορά, των Ιταλικών κατασκευαστών RCS s.r.l & PLINOXOTAR.

RCS logo

Η RCS s.r.l. είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στην κατασκευή και συντήρηση δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου. Η έδρα της εταιρείας ειναι στη Latina (Ιταλίας) και το εργοστάσιο στην Aprilia. Η εταιρεία διαθέτει σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στη συντήρηση και κατασκευή δεξαμενών LPG και δοχείων πίεσης με αξιοσημείωτη επιτυχία που αποδείχθηκε από 6 ευρωπαϊκά και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι η συνεχής καινοτομία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων για την αντιμετώπιση των αιτημάτων των πελατών, κυρίως με σκοπό: Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και ανεφοδιασμού, μείωση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα και το σχεδιασμό του προϊόντος.

Με νέα μηχανήματα και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας το εργοστάσιό της RCS ίναι σε θέση να παράγει πάντα νέα προϊόντα με εξασφαλισμένη ποιότητα και ασφάλεια, που παρέχονται με αυστηρή παρακολούθηση σε κάθε φάση της κατασκευής, από τις πρώτες ύλες μέχρι την τελική δοκιμή και παράδοση, πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI EN ISO 9001: 08 για τη Διαχείριση της Ποιότητας.

Οι δεξαμενές υγραερίου LPG σχεδιάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς UNI EN 12542: 2010 και τους συναφείς κανόνες της ΕΕ (PED). Επιπλέον, οι τελευταίες παραγωγές της RCS, γνωστές ως LINO il Bombolino 295 και LINO il Bombolino 145 προστατεύονται από εγχώριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αποκλειστική ιδιοκτησία της RCS s.r.l. , και σε αναμονή επιβεβαίωσης της ευρεσιτεχνίας ΕΚ.

 

logo plinoxotar

Ο Οίκος Plinoxotar λειτουργεί στην Ιταλία από το 1960. Ξεκίνησε ως O.T.A.R.,και κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του ασχολήθηκε με την παραγωγή συστημάτων θέρμανσης και δεξαμενές για την αποθήκευση καυσίμων. Έπειτα, με κατεύθυνση την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των παραγωγικών τομέων, η PLINOX επικεντρώθηκε στην παραγωγή ανοξείδωτων δεξαμενών για τη χημική βιομηχανία (χρώματα, μελάνια και άλλα προϊόντα) και της βιομηχανίας τροφίμων, και η O.T.A.R , με αξιόλογες επενδύσεις, παγιώθηκε ως ένας από τους κύριους κατασκευαστές δεξαμενών υγραερίου.

Την δεκαετία του 90, μεσά από διακυμάνσεις και νέες εξελίξεις , μα πάντα με προσοχή στα περιβάλλοντικά θέματα και τις ενεργειακές δραστηριότητες, «γεννήθηκε» η Plinoxotar. Η παραγωγή της Plinoxotar επικεντρώνεται, κατά κύριο λόγο, στην παραγωγή δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου για υπόγεια ή υπέργεια εγκατάσταση, τόσο καινούργιων όσο και πλήρως ανασκευασμένων.

Η Plinoxotar είναι σήμερα μια πολύ σημαντική πραγματικότητα στον ιταλικό και διεθνή μεταλλουργικό τομέα. Η εταιρεία συμμετείχε ενεργά στην έρευνα και στη βελτίωση των τεχνολογιών που εφαρμόζονται στον τομέα. Συγκεκριμένα εφήρμοσε νέες στρατηγικές στη μετα-βιομηχανική εποχή, μετασχημάτισε τους παραγωγικούς τομείς σε δομές που προσφέρουν υπηρεσίες για τον έλεγχο, τη διατήρηση και την ανακαίνιση. Επίσης ασχολήθηκε με την έρευνα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες για τους διαρθρωτικoύς ελέγχους των δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου (Accoustic Emissions).

Ειδικευμένοι εργαζόμενοι ακολουθούν προσεκτικά όλες τις φάσεις παραγωγής, εξασφαλίζοντας την παρασκευή ενός αξιόπιστου και ασφαλούς ποιοτικού προϊόντος. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που έκαναν την Plinoxotar μια ηγετική εταιρεία στον τομέα της, στην Ιταλία και στο εξωτερικό.

Πολλές είναι οι ιταλικές εταιρείες, αλλά και οι διεθνείς όμιλοι που επέλεξαν την Plinoxotar ως προμηθευτή. Ανάμεσα στους πιο σημαντικούς: η ENI, ο Ιταλικός γίγαντας στη διανομή υγραέριου και πετρελαιου επιβεβαιώνει κάθε χρόνο την εμπιστοσύνη της επιλέγοντας Plinoxotar, επίσης: η ButanGas, η TOTAL, η PRIMAGAZ, η ESSO, ο όμιλος API και η LIQUIGAS

kiwa

 • 1

  Υπόγεια Δεξαμενή Υγραερίου - Underground Gas Tank

 • 2

  Υπέργεια Δεξαμενή Υγραερίου - External Gas Tank

 • 3

  Υπόγεια Δεξαμενή Υγραερίου - Underground Gas Tank

 • 4

  Δεξαμενή υγραερίου με εσωτερικό εναλλάκτη - LPG Storage Tank with Internal Heater

 • 5

  Δεξαμενές υγραερίου 140lt-285lt Gas Tank

 • 6

  To stock μας σε υπόγειες δεξαμενές - Underground Gas Tanks on stock

 • 7

  Δεξαμενές Υγραερίου - LPG Tanks

 • 8

  Δεξαμενές Υγραερίου - LPG Tanks

 • 9

  Δεξαμενές Υγραερίου - LPG Tanks


 

Δεξαμενές Υγραερίου για υπόγεια τοποθέτηση

Οριζόντιες και κάθετες δεξαμενές για υπόγεια εγκατάσταση μοντέλο «NATURA» που παρέχονται με όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας (πολυβαλβίδα, μαγνητικός σταθμοδείχτης, βαλβίδα πληρώσεως, βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα υγρής φάσης) υψηλού πάχους εποξειδικής επίστρωσης και καθοδική προστασία, σύμφωνα με την οδηγία 97/23/CE (P.E.D) από τον πιστοποιημένο οργανισμό ISPEL (CE 0100)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΔεξαμενήΔεξαμενές Υγραερίου για υπόγεια τοποθέτηση

 • Θερμοκρασία σχεδιασμού : -25°C + 50°C
 • Πίεση σχεδιασμού: 17,65 bar
 • Δοκιμή υδραυλικής πίεσης (P.E.D. Οδηγία 97/23/CE):25,24 bar
 • Χωρητικότητα:990-10.000lt
 • Έγκριση (P.E.D.) Οδηγία 97/23/CE: CE 0100
 • Πιστοποιημένος οργανισμός για P.E.D.: ISPEL
 • Συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας ΑΤΕΧ 94/9/CE

Κανόνες

 • Σχεδιασμός και Κατασκευή: ISPEL “Raccolte S-VSR-VSG-M”,Rev. ’95-Ediz. ’99 EN14075:2000.
 • Μη καταστροφικός έλεγχος: ΕΝ 1714-UNI EN 473-prEN14075.
 • Εγκατάσταση και Λειτουργία:D.M. 31/3/84-D.M.29/2/88-UNI 10682.
 • Συγκόλληση: Η διαδικασία συγκόλλησης είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ288-3. Το προσωπικό συγκόλλησης έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με το ΕΝ287-1.
 • Καθοδική προστασία: ΕΝ12954-ΕΝ13636.
 • Υλικά:
  • α) Δοχείο πίεσης:Ρ 355Ν-ΕΝ10028
  • b) Σύνδεσμοι:ASTM A106gr. B
  • c) Πόδια:Fe 37B UNI 7070/75

Περισσότερες Πληροφορίες

Τύπος

Κωδικός

Τιμή

Βάρος (κενή)

Διάμετρος

Μήκος

Ύψος

145lt κάθετη -/070.003.0005 Ενημερωθείτε 180kg 650mm - 900mm
200lt κάθετη -/070.003.0010 Ενημερωθείτε 190kg 650mm - 1030mm
295lt κάθετη -/070.003.0015 Ενημερωθείτε 250kg 800mm - 1190mm
500lt κάθετη -/070.000.0004 Ενημερωθείτε 300kg 800mm - 1290mm
1000lt οριζόντια 070.000.0005/15 Ενημερωθείτε 510kg 800mm 2240mm 1350mm
1000lt κάθετη 070.000.0006/16 Ενημερωθείτε 510kg 1000mm - 1760mm
1650lt κάθετη 070.000.0007/17 Ενημερωθείτε 750kg 1200mm - 1800mm
1750lt οριζόντια 070.000.0020/25 Ενημερωθείτε 810kg 1000mm 2500mm 1400mm
2250lt κάθετη 070.000.0060/- Ενημερωθείτε 760kg 1200mm - 2500mm
2750lt οριζόντια 070.000.0030/35 Ενημερωθείτε 1475kg 1200mm 2700mm 1540mm
3000lt οριζόντια 070.000.0032/- Ενημερωθείτε 1400kg 1200mm 2800mm 1600mm
5000lt οριζόντια 070.000.0040/45 Ενημερωθείτε 2640kg 1200mm 4800mm 1600mm
10000lt οριζόντια -/070.000.0055 Ενημερωθείτε 2800kg 1700mm 5000mm 2500mm

 

Δεξαμενές Υγραερίου για υπέργεια τοποθέτηση

Δεξαμενές υγραερίου για υπέργεια εγκατάσταση κατασκευασμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των οδηγιών 97/23/CE (PED) και 94/9CE (ATEX) και το σχετικό CE mark, που παρέχονται με όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας (πολυβαλβίδα, μαγνητικός σταθμοδείχτης, βαλβίδα πληρώσεως, βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα υγρής φάσης).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:Δεξαμενές Υγραερίου για υπέργεια τοποθέτηση

Δεξαμενή

 • Θερμοκρασία σχεδιασμού:-25°C + 50°C
 • Πίεση σχεδιασμού: 17,65 bar
 • Δοκιμή υδραυλικής πίεσης (P.E.D. Οδηγία 97/23/CE):25,24 bar
 • Δοκιμές σύμφωνα με την έγκριση P.E.D. Οδηγία 97/23/CE
 • Έγκριση (P.E.D.) Οδηγία 97/23/CE: CE 0100
 • Συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας ΑΤΕΧ 94/9/CE
 • Πιστοποιημένος οργανισμός για CE 0100.: ISPEL
 • Φέρει τη σήμανση ΑΤΕΧ: εχΙΙ 3G

Κανόνες

 • Σχεδιασμός και Κατασκευή: ISPEL “Raccolte S-VSR-VSG-M”,Rev. ’95-Ediz. ’99 EN14542:2004
 • Μη καταστροφικός έλεγχος: ΕΝ 1714-UNI EN 473-prEN14075
 • Εγκατάσταση και Λειτουργία:D.M. 31/3/84-D.M.29/2/88-UNI 10682

Περισσότερες Πληροφορίες

Tύπος

Κωδικός

Τιμή

Βάρος (κενή)

Διάμετρος

Μήκος

Ύψος

145lt κάθετη -/070.002.0005 Ενημερωθείτε 80kg 650mm - 900mm
200lt κάθετη -/070.002.0015 Ενημερωθείτε 90kg 650mm - 1030mm
295lt κάθετη -/070.001.0065 Ενημερωθείτε 100kg 800mm - 1030mm
500lt κάθετη -/070.001.0005 Ενημερωθείτε 150kg 800mm - 1460mm
1000lt οριζόντια 070.001.0010/15 Ενημερωθείτε 260kg 800mm 2240mm 1350mm
1750lt οριζόντια 070.001.0020/25 Ενημερωθείτε 410kg 1000mm 2500mm 1400mm
2250lt κάθετη 070.001.0060/- Ενημερωθείτε 630kg 1200mm - 2700mm
2750lt οριζόντια 070.001.0030/35 Ενημερωθείτε 600kg 1200mm 2700mm 1540mm
3000lt οριζόντια 070.001.0032/- Ενημερωθείτε 630kg 1200mm 2800mm 1600mm
5000lt οριζόντια 070.001.0040/45 Ενημερωθείτε 1040kg 1200mm 4800mm 1600mm
10000lt οριζόντια -/070.001.0055 Ενημερωθείτε - - - -

 

Δεξαμενές υγραερίου PLINOXOTAR με εσωτερικό εναλλάκτη για υπόγεια τοποθέτηση

Οριζόντιες δεξαμενές για υπόγεια εγκατάσταση μοντέλο «NATURA” με εσωτερικό εναλλάκτη που παρέχονται με όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας (πολυβαλβίδα, μαγνητικός σταθμοδείχτης, βαλβίδα πληρώσεως, βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα υγρής φάσης), εποξειδικής επίστρωσης και καθοδική προστασία, σύμφωνα με την οδηγία 97/23/CE (P.E.D) από τον πιστοποιημένο οργανισμό ISPEL (CE 0100).
Ο εσωτερικός εναλλάκτης αποτελείται από ένα κέλυφος και από ένα σωληνωτό εναλλάκτη θερμότητας, τοποθετημένο στον πυθμένα της δεξαμενής, ο οποίος επιτρέπει με έναν απλό και ασφαλή τρόπο την «ελεγχόμενη» εξαερίωση του υγραερίου με το κόστος λειτουργίας εξαιρετικά χαμηλό όταν ληφθεί υπόψη η παροχή που μπορεί να επιτευχθεί.
Ο εναλλάκτη θερμότητας και τα όργανα ελέγχου (πρεσσοστάτης, θερμόμετρο, ηλεκτρικός πίνακας EExi) περιλαμβάνονται στη δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις οδηγίες 97/23/CE (P.E.D) και 94/9 CE (ATEX) και για αυτό η εγκατάσταση της δεξαμενής είναι πλήρως πιστοποιημένη από τη Plinoxotar και δεν απαιτείται περαιτέρω πιστοποίηση από κάποιο άλλο φορέα, όπως απαιτείται όταν δύο μηχανήματα με CE mark συνδέονται μαζί (π.χ. ένας εξαεριωτής και μία δεξαμενή υγραερίου).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΔεξαμενήΔεξαμενή υγραερίου PLINOXOTAR με εσωτερικό εναλλάκτη για υπόγεια τοποθέτηση

 • Θερμοκρασία σχεδιασμού : -25°C + 50°C
 • Πίεση σχεδιασμού: 17,65 bar
 • Δοκιμή υδραυλικής πίεσης (P.E.D. Οδηγία 97/23/CE):25,24 bar
 • Έγκριση (P.E.D.) Οδηγία 97/23/CE: CE 0100
 • Φέρει τη σήμανση ΑΤΕΧ: εχΙΙ 3G

Θερμαντική συσκευή

 • Θερμοκρασία θερμαντικού υγρού (νερό): max 80°C
 • Θερμοκρασία υγρού (νερό και γλυκόλη): max 50°C
 • Θερμοκρασία υγραερίου : max 40°C
 • Πίεση θερμαντικού υγρού (νερό) : max 3bar

Κανόνες

 • Σχεδιασμός και Κατασκευή: EN14075
 • Μη καταστροφικός έλεγχος: ΕΝ 1714-UNI EN 473-prEN14075
 • Εγκατάσταση και Λειτουργία:D.M. 14/05/20044-D.M.29/2/88
 • Συγκόλληση: Η διαδικασία συγκόλλησης είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ288-3
 • Το προσωπικό συγκόλλησης έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με το ΕΝ287-1
 • Καθοδική προστασία:ΕΝ12954-ΕΝ13636
 • Ηλεκτρικά όργανα: Οδηγία 94/9/CE (ATEX)-EN50014/50020/60439-3

Περισσότερες Πληροφορίες

Tύπος

Κωδικός

Τιμή

3000lt κάθετη 070.004.0005 Ενημερωθείτε
5000lt οριζόντια 070.004.0010 Ενημερωθείτε
10000lt οριζόντια 070.004.0015 Ενημερωθείτε
12500lt οριζόντια 070.004.0020 Ενημερωθείτε

  

Δεξαμενές Υγραερίου για Πρατήρια Υγραερίου

Κατόπιν ζήτησης κατασκευάζονται Δεξαμενές Υγραερίου AUTOGAS για Πρατήρια Υγραερίου, χωρητικότητας 9.000lt και 18.000lt. Υπάρχει δυνατότητα ειδικής κατασκευής των δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με τις ανάγκες και τους περιορισμούς που προκύπτουν από τις αποστάσεις ασφαλείας και τη χωροταξία του πρατηρίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έφαρμογές με Δεξαμενές Υγραερίου από την ANDRIANOS

 • Δεξαμενή υγραερίου PLINOXOTAR με ενσωματωμένο εναλλάκτη σε καινοτόμο μονάδα παραγωγής τροφίμων στην Θεσσαλονίκη
  Δεξαμενή υγραερίου PLINOXOTAR με ενσωματωμένο εναλλάκτη σε καινοτόμο μονάδα παραγωγής τροφίμων στην Θεσσαλονίκη

  Συνεχίζοντας τα πρωτοπόρα έργα προμήθειας εξοπλισμού και εξαρτημάτων για δίκτυα υγραερίου, η «Ανδριανός», αποκλειστικός αντιπρόσωπος του ιταλικού οίκου Plinoxotar στην Ελλάδα ανέλαβε την προμήθεια της δεξαμενής υγραερίου στις νεόδμητες εγκαταστάσεις της εταιρείας παραγωγής τροφίμων ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε στη ΒΙ.ΠΕ. Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια - επεξεργασία και εξαγωγή ασπόνδυλων θαλασσινών, με κύριο εκπρόσωπο τα ολοθουροειδή ( ολοθούριο, κοινώς αγγούρι της θάλασσας ). Η νέα δεξαμενή τροφοδοτεί με καύσιμο υγραέριο πέντε βραστήρες , συνολικής μέγιστης κατανάλωσης 80kg/h που χρησιμοποιούνται για την αποστείρωση των προϊόντων πριν καταψυχθούν.

  Συντάχθηκε στις Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016 13:07 Διαβάστε περισσότερα...
 • Regency Casino Mont Parnes: Το μεγαλύτερο έργο δεξαμενών υγραερίου με ενσωματωμένο εναλλάκτη στην Ευρώπη
  Regency Casino Mont Parnes: Το μεγαλύτερο έργο δεξαμενών υγραερίου με ενσωματωμένο εναλλάκτη στην Ευρώπη

  Συνεχίζοντας τα πρωτοπόρα έργα προμήθειας εξοπλισμού και εξαρτημάτων για δίκτυα υγραερίου, η ANDRIANOS, αποκλειστικός αντιπρόσωπος του  ιταλικού οίκου Plinoxotar στην Ελλάδα ανέλαβε την προμήθεια των δεξαμενών υγραερίου του Regency Casino Mont Parnes. Η συγκεκριμένη προμήθεια περιλάμβανε τέσσερις δεξαμενές του ιταλικού οίκου Plinoxotar συνολικής χωρητικότητας 80.000 lt με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας, ο οποίος αντικαθιστά τον εξαεριωτή.

  Συντάχθηκε στις Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2013 15:43 Διαβάστε περισσότερα...
Περισσότερα νέα και έργα από την ANDRIANOS...

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Ακολούθησε στο Facebook

Visa Mastercard Maestro verified by visa mastercard securecode piraeus bank gr

NewsletterΕπιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο συγχρόνες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Εγγραφή τώρα:

Κάντε like για να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις!