Αναζήτηση

gas safety certificate

Τα αέρια καύσιμα, υγραέριο & φυσικό αέριο, αποτελούν μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις ενέργειας, χάρη στην ευκολία χρήσης τους και βρίσκουν εφαρμογές τόσο στον οικιακό, όσο και στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα.

Για την ασφαλή λειτουργία ενός δικτύου αερίου, οικιακού ή επαγγελματικού, είναι απαραίτητες οι κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στα ΦΕΚ 1257β /2003 "Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων Υγραερίου στα Κτίρια" και στο ΦΕΚ 963 "Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αεριού με πίεση λειτουργίας έως 1 bar".

Για την αύξηση του Συντελεστή Ασφαλείας της εγκατάστασης αερίου, πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη η χρήση Ανιχνευτών Διαρροών Αερίου & Ηλεκτρομαγνητικών Βαλβίδων Αερίου (παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική, από τη τεχνική νομοθεσία). Όταν λοιπόν εμφανιστεί διαρροή αερίου, ο Ανιχνευτής δίνει σήμα στην Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα Αερίου ώστε να διακοπεί η παροχή αερίου στο χώρο που εμφανίστηκε η διαρροή.

 

Τεχνική Νομοθεσία σχετικά με τους Ανιχνευτές Διαρροών Αερίου

Όπως περιγράφεται στην  του ΦΕΚ 1257β /2003 "Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων Υγραερίου στα Κτίρια" είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης διαρροών αερίου:

Για την εγκατάσταση φιαλών προπανίου μέσα σε εσωτερικούς επαγγελματικούς χώρους,  κατά ΕΝ 50244.  (§ 6.3.5.3 ΦΕΚ 1257β)

Αν ο χώρος εγκατάστασης ή το λεβητοστάσιο βρίσκονται σε υπόγειο. (§ 10.5.4.3.3 ΦΕΚ 1257β) 

Το εν λόγω σύστημα ανίχνευσης διαρροών θα δίδει ακουστικό σήμα (συναγερμός) και μέσω κατάλληλης διάταξης (ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου) θα διακόπτεται η ροή υγραερίου στους χώρους που ανιχνεύτηκε η διαρροή.

Για τα δίκτυα Φυσικού Αερίου η σχετική νομοθεσία αφορά το ΦΕΚ 976Β Τεχνικός Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar και το ΦΕΚ 963 "Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αεριού με πίεση λειτουργίας έως 1 bar" το οποίο προβλέπει στην § 8.5.4.3 συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας με εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος ανίχνευσης αερίου ή μια αυτόματη διάταξη ελέγχου στεγανότητας.

Παρ' όλα αυτά, επειδή το υγραέριο και το φυσικό αέριο είναι εκρηκτικά και τοξικά αέρια συνίσταται η χρήση Συστήματος Ανίχνευσης και Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα Αέριου σε όλες τις εγκαταστάσεις.

 Αναλυτική τυπική συνδεσμολογία υγραερίου με συνδιασμό ρυθμιστή

Τυπικό σχεδιάγραμμα δικτύου υγραερίου. (Με επισήμανση στις θέσεις του Ανιχνευτή και της Ηλεκτρομαγνητικής Βαλβίδας)

 

Ανιχνευτές Υγραερίου - Φυσικού Αερίου

Ο ανιχνευτής αερίου είναι η συσκευή που ανιχνεύει την παρουσία εκρηκτικών και τοξικών αερίων στο χώρο και δίνει εγκαίρως το κατάλληλο σήμα κινδύνου με ηχητικά ή άλλα μέσα & ταυτόχρονα ενεργοποιεί την Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα Αερίου, η οποία διακόπτει την παροχή αερίου στους χώρους που έχει ανιχνευτεί η διαρροή.

Συγκεκριμένα, o ανιχνευτής υγραερίου, περιέχει αισθητήριο φτιαγμένο ειδικά για να ανιχνεύει προπάνιο και βουτάνιο (από τα οποία αποτελείται το υγραέριο).

Ενώ οι ανιχνευτές φυσικού αερίου, περιέχουν αισθητήριο φτιαγμένο ειδικά για να ανιχνεύει μεθάνιο (το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου).

Τύποι Ανιχνευτών Αερίου

Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες ανιχνευτών αερίου:

 • Οικιακοί Ανιχνευτές Αερίου - με δείκτη στεγανότητας IP42. Κατά EN50244/EN50194. Κατάλληλοι για οικιακά και μικρά δίκτυα υγραερίου

Οικιακοί Ανιχνευτές Αερίου

 • Ανιχνευτές Αερίου Λεβητοστάσιων και Εμπορικών Εφαρμογών - με δείκτη στεγανότητας IP54. Κατά EN50054, EN50057. Κατάλληλοι για τις εφαρμογές σε λεβητοστάσια δικτύων υγραερίου και εμπορικές-βιοτεχνικές εφαρμογές, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλπ

Ανιχνευτές Αερίου Λεβητοστάσιων και Εμπορικών Εφαρμογών 

 • Ανιχνευτές Αερίου Βιομηχανικού Τύπου - με δείκτη στεγανότητας IP65. Κατά EN60065, EN50081-1, εEN50082-2. Βαρέως τύπου ανιχνευτές αερίου κατάλληλοι για βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Ανιχνευτές Αερίου Βιομηχανικού Τύπου

 

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Αερίου

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αερίου είναι συσκευές υπεύθυνες για την διακοπή της παροχής αερίου, όταν ανιχνευθεί διαρροή εκρηκτικών και τοξικών αερίων στο χώρο, μέσω του Ανιχνευτή Αερίου.

Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Αερίου    ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αερίου 1

 

Τύποι και Λειτουργίες Ηλεκτρομαγνητικών Βαλβίδων

Σημαντικά χαρακτηριστικά στη λειτουργία των Ηλεκτρομαγνητικών Βαλβίδων Αερίου είναι:

 • Τάση Λειτουργίας: 12V ή 24V DC / 230V AC
  Περιγράφει την απαιτούμενη ηλεκτρική τάση για τη λειτουργία της Ηλεκτρομαγνητικής Βαλβίδας, με συνεχές (DC) ή εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
 • Τύπος επαναφοράς: Χειροκίνητος ή Αυτόματος
  Αφορά το αν η επαναφορά της παροχής αερίου, μετά τη διακοπή, γίνεται χειροκίνητα ή αυτόματα όταν εξαλειφθεί η διαρροή.
 • Προεπιλεγμένη Ρύθμιση - Αρχική Κατάσταση: Normally Open ή Normally Closed
  Αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βαλβίδα σε κατάσταση αναμονής.

Στις Normally Open (Κανονικά Ανοικτές) Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες η βαλβίδα παραμένει ανοικτή έως ότου της δοθεί ηλεκτρικό σήμα από τον ανιχνευτή ώστε να διακόψει την παροχή.
Στις Normally Closed (Κανονικά Κλειστές) Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες η βαλβίδα είναι κλειστή όσο υπάρχει ηλεκτρικό σήμα ενώ ανοίγει την παροχή όταν το ηλεκτρικό σήμα διακοπεί.

 • Τύπος σύνδεσης: Βιδωτή ή Φλατζωτή 
  Περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας στις σωληνώσεις του δικτύου αερίου. Για τις διαστάσεις από 1/2" έως 2" οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες διατίθενται με βιδωτές συνδέσεις, ενώ άνω των 2'' διατίθενται με φλαντζωτές συνδέσεις.

  


 Η ANDRIANOS, από το 1994, βασιζόμενη στη σύγχρονη αντίληψη, στη γνώση, στις υποδομές, έχει σηματοδοτήσει στην εξάπλωση του υγραερίου στην Ελλάδα.

Αντιπροσωπεύει αποκλειστικά σε Ελλάδα και Κύπρο τον Ιταλικό Οίκο Tecnocontrol, ο οποίος θεωρείται market leader στην παγκόσμια αγορά ανιχνευτών και ηλεκτρομαγνητικών υγραερίου και φυσικού αερίου. 

 

  algas sdi logo2             

 

 


 

Ανιχνευτές & Ηλεκτρομαγνητικές Αερίου από την ANDRIANOS

Οικιακοί Ανιχνευτές Αερίου - Συντελεστής Ασφαλείας IP42

Οικιακοί Ανιχνευτές Αερίου - Συντελεστής Ασφαλείας IP42

Κεντρικός καταλυτικός ανιχνευτής αερίου SE230K, ΙΡ 42,για κανονικά ανοικτή ή για κανονικά κλειστή ηλεκτρομαγνητική, δέχεται είσοδο 230Vac ή 12Vdc και παράγει σήμα εξόδου αντίστοιχο, συνδέονται μέχρι 100 παράλληλα μεταξύ τους, κατά ΕΝ 50194, ΕΝ50244, με δυνατότητα σύνδεσης με εφεδρική μονάδα ισχύος Ρ5.

 

Αυτόνομος καταλυτικός ανιχνευτής αερίου

Αυτόνομος καταλυτικός ανιχνευτής αερίου (SE648K) ΙΡ 42, με ηχητικό και οπτικό σήμα χωρίς δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης με άλλους ανιχνευτές, δέχεται είσοδο 230Vac και παράγει στην έξοδο σήμα 12Vdc (δεν απαιτείται μετασχηματιστής) κατάλληλος για ηλεκτρομαγνητικές 12Vd 12Vdc, normaly open μόνο, κατά ΕΝ 50194, ΕΝ50244.

 

Εντοιχιζόμενος ανιχνευτής LIFE,φυσικού αερίου/υγραερίου
O YUKON χρησιμοποιεί αισθητήρες υψηλής ακρίβειας που επιτρέπουν την ανίχνευση της εσωτερικής ποιότητας αέρα για μολυσμένο περιβάλλον και παρέχει ενδείξεις για την ποιότητα του εξαερισμού.  Ο χρήστης ενημερώνεται διαρκώς για την κατάσταση των συστημάτων ποιότητας του αέρα και του αερίου, χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση μέσω Wi-Fi για κρίσιμες καταστάσεις. Δείτε περισσότερα

 

Εντοιχιζόμενος ανιχνευτής LIFE,φυσικού αερίου/υγραερίου
Το SISMAGAS χάρη στο σεισμικό αισθητήριο είναι μια πρωτοπόρος τεχνολογική συσκευή. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες ανίχνευσης (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ50194-1 το αισθητήριο ανίχνευσης αερίου και σύμφωνα με το πρότυπο ACSE 25-97 το σεισμικό αισθητήριο), διαμέσου του ενσωματωμένου καταλυτικού αισθητηρίου ανιχνεύοντας το φυσικό αέριο και υγραέριο.

 

 

Ανιχνευτές Αερίου Λεβητοστάσιων και Εμπορικών Εφαρμογών (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλπ) - IP54. και IP44. Κατά EN50054, EN50057.

 

anichneftes ugraeriou tecnocontrol andrianos

 


Καταλυτικό αισθητήριο βαρέως τύπου (SE192K)

Επίτοιχος πίνακας (SE126K) με ένα ενσωματωμένο καταλυτικό αισθητήριο ΙΡ44, 230 Vac, κατά ΕΝ 50054, ΕΝ50057.

 

Πίνακας (SE128K) για 1 καταλυτικό αισθητήριο

Πίνακας με οθόνη SE293 για 3 καταλυτικά αισθητήρια / SE294 για 4 καταλυτικά αισθητήρια ,IP65 είσοδος 230 Vac ή 12 Vdc και αντίστοιχη έξοδος κατά ΕΝ 50054- ΕΝ50057,κατάλληλος για LPG, NG, για βαρέως τύπου χρήση λεβητοστάσια & για βιομηχανική χρήση. Συνεργάζεται με τα αισθητήρια: SE182PG/PM

 

Πίνακας (SE194K) για 3 καταλυτικά αισθητήρια (SE 192) IP54

Πίνακας με οθόνη για καταλυτικά αισθητήρια,IP65 είσοδος 230 Vac και αντίστοιχη έξοδος κατά ΕΝ 60529, ΕΝ 50270, EN 61000-6-1, EN 50271, EN 50545-1, κατάλληλος για LPG, NG. Συνεργάζεται με τα αισθητήρια: SE182PG/PM, ΤS282K ,TS282P Tecnocontrol Ιταλίας

  

 

Ανιχνευτές Αερίου Βιομηχανικού Τύπου - IP65. Κατά EN60065, EN50081-1, εEN50082-2.

Καταλυτικά αισθητήρια (TS292K) για φυσικό αέριο / υγραέριο

Αυτόνομος ανιχνευτής υγραερίου και φυσικού αερίου Tecnocontrol Ιταλίας IP65 βιομηχανικού τύπου, 230Vac είσοδος, κατάλληλος για ηλεκτρομαγνητικές Normally open και normally close 230Vac. Ενεργοποιείται και από μπουτόν ασφαλείας.

 

Αυτόνομα καταλυτικά αισθητήρια (SE137K) για φυσικό αέριο/ υγραέριο

Καταλυτικό αισθητήριο SE182PG/PM, 12÷24 Vdc, έξοδος 4÷20mA ΙΡ65

 

anichneftes aeriou katalitika aisthitiria ts282 ugraerio fisiko aerio

Καταλυτικά  αισθητήρια TS282KG/KM για LPG/NG 0÷20% LEL, 12÷24 Vdc / 2W, έξοδος 4÷20mA ΙΡ65, CE, δοκιμασμένα & πιστοποιημένα ένα προς ένα, εγγύηση 12 μηνών, καλιμπράρονται εύκολα, αντικαθίστανται πολύ εύκολα, χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση όλος ο ανιχνευτής.

 

 

Ανιχνευτές Αερίου Αντιεκρηκτικού Τύπου για Πρατήρια Υγραερίου

Καταλυτικά αισθητήρια (SE183K) αλουμινίου για υγραέριο/φυσικό αέριο/ /μονοξείδιο του άνθρακα (CO) αντιεκρηκτικού τύπου, 12 ÷ 24 Vdc, έξοδος 4-20MA, II2G EX D IIC T5 GB, CESI 13 ATEX 030X. * Κατάλληλο για πρατήρια υγραερίου κίνησης.

 

Επικοινωνήστε με την ANDRIANOS για να ενημερωθείτε για τους Ανιχνευτές Αερίου

 

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες Υγραερίου και Φυσικού Αερίου

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες Υγραερίου και Φυσικού Αερίου

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, ορειχάλκινες, χειροκίνητης επαναφοράς κανονικά ανοικτή, 500mbar, 12Vdc / 230Vac, IP 65

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ορειχάλκινες, χειροκίνητης επαναφοράς κανονικά ανοικτή, 6 bar, 12Vdc / 230Vac, IP 65

 

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αλουμινίου

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αλουμινίου, χειροκίνητης επαναφοράς φλατζωτή, κανονικά ανοικτή, 500mbar, 12Vdc / 230Vac, IP 65.

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αλουμινίου, χειροκίνητης επαναφοράς φλατζωτή, κανονικά κλειστή,500mbar, 12Vdc / 230Vac, IP 65, κατά ΕΝ 161

 

  

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ορειχάλκινες, χειροκίνητης επαναφοράς

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ορειχάλκινες, χειροκίνητης επαναφοράς κανονικά κλειστή, 500mbar, 12Vdc / 230Vac,IP 65

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ορειχάλκινες, χειροκίνητης επαναφοράς κανονικά κλειστή,6 bar, 12Vdc/230Vac, IP 65

 

  

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αντιεκρηκτικού τύπου μπρούτζινες χειροκίνητης επαναφοράς

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αντιεκρηκτικού τύπου μπρούτζινες χειροκίνητης επαναφοράς κανονικά ανοικτές 10 bar, 230 Vac EEx – d IIB T6 IP67 T85°C

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες αντιεκρηκτικού τύπου μπρούτζινες χειροκίνητης επαναφοράς κανονικά κλειστές 10 bar, 230 Vac EEx – d IIB T6 IP67 T85°C

 

Επικοινωνήστε με την ANDRIANOS για να ενημερωθείτε για τους Ηλεκτρομαγνητικές Βαλβίδες Αερίου 

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Μοιραστείτε το!

Αποδεκτές πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Βασικές Πληροφορίες

ANDRIANOS - World Leading Energy Saving Technologies

Διεύθυνση:
Πλάτωνος 30, Καλαμάτα 241 00

Τηλέφωνο:
2721 023124
2721 088151

Φαξ: 2721 096522

Email:

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη

ΕΣΠΑ