Αναζήτηση

00A ΦΕΚ Β 4003/2017 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων 

00B ΦΕΚ B 4108/2017 Διορθώσεις Σφαλμάτων

01 ΦΕΚ Α΄ 210/1985 Ν. 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ)

02 ΦΕΚ Α΄ 140/2000 Ν. 2831/2000 Τροποποίηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού

03 ΦΕΚ Δ΄59/1989 Αριθμ. 3046/304/1989- Κτιριοδομικός Κανονισμό

04 ΦΕΚ Δ΄ 380/1997 Αριθμ. οικ. 52701/1997 Τροποποίηση του άρθρου 25 της 3046/304/3-2-89 (ΦΕΚ 59Δ/89) Απόφασης περί Κτιριοδομικού Κανονισμού

05 ΦΕΚ Α΄ 143/1993 Π.Δ. 335/1993 Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα

06 ΦΕΚ Α' 46/1995 Π.Δ. 59/1195 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 335/1993

07 ΦΕΚ Δ΄ 580/1999 Π.Δ. 14/1999 Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας

08 ΦΕΚ Α΄ 42/2005Ν. 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

09 ΦΕΚ Α΄ 89/2008 Ν. 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις.

10 ΦΕΚ Α΄ 17/2010 Ν. 3818/2010 Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις

11 ΦΕΚ Α΄ 62/2010 N. 3843/2010 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις

12 ΦΕΚ Α΄ 85/2010 N. 3851/2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

13 ΦΕΚ B΄ 407/2010 Αριθμ.Δ6/Β/οικ. 5825 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ

14 ΦΕΚ Α΄ 95/2010 Ν. 3855/10 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση

15 ΦΕΚ Α΄ 132/2010 Π.Δ. 72/10 Δομή ΕΥΕΠΕΝ

16 ΦΕΚ Α΄ 177/2010 Π.Δ. 100/2010 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού

18 ΦΕΚ Β΄ 1387/2010 ΥΑ οικ. 17178/2010 Έγκριση τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ

19 ΦΕΚ Α’ 176/1994 Π.Δ. 334/1994 Προϊόντα δομικών κατασκευών

20 ΦΕΚ Β’ 815/2007 Αριθμ. 9451/208 Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα

21 ΦΕΚ ΑΑΠ 498/2010 Αριθμ. 49731 Τροποποίηση του άρθρου 25 της υπ’ αριθμ. 3046/304/89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ΄ 59) «Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού».

22 ΦΕΚ Α΄249/2011 N. 4030/201 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Μοιραστείτε το!

Βασικές Πληροφορίες

ANDRIANOS - World Leading Energy Saving Technologies

Διεύθυνση:
Πλάτωνος 30, Καλαμάτα 241 00

Τηλέφωνο:
2721 023124
2721 088151

Φαξ: 2721 096522

Email:

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη

pop up

NewsletterΕπιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο συγχρόνες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Εγγραφή τώρα:

pop up

Κάντε like για να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις!