| +30 27210 23124

Μέγεθος κειμένου

A A A A A

Αντίθεση

Προεπιλογή
Άσπρο - Μαύρο
Μαύρο - Άσπρο
Μπλε - Κίτρινο

Κείμενο σε ομιλία

00A ΦΕΚ Β 4003/2017 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων 

00B ΦΕΚ B 4108/2017 Διορθώσεις Σφαλμάτων

01 ΦΕΚ Α΄ 210/1985 Ν. 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ)

02 ΦΕΚ Α΄ 140/2000 Ν. 2831/2000 Τροποποίηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού

03 ΦΕΚ Δ΄59/1989 Αριθμ. 3046/304/1989- Κτιριοδομικός Κανονισμό

04 ΦΕΚ Δ΄ 380/1997 Αριθμ. οικ. 52701/1997 Τροποποίηση του άρθρου 25 της 3046/304/3-2-89 (ΦΕΚ 59Δ/89) Απόφασης περί Κτιριοδομικού Κανονισμού

05 ΦΕΚ Α΄ 143/1993 Π.Δ. 335/1993 Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα

06 ΦΕΚ Α' 46/1995 Π.Δ. 59/1195 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 335/1993

07 ΦΕΚ Δ΄ 580/1999 Π.Δ. 14/1999 Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας

08 ΦΕΚ Α΄ 42/2005Ν. 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

09 ΦΕΚ Α΄ 89/2008 Ν. 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις.

10 ΦΕΚ Α΄ 17/2010 Ν. 3818/2010 Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις

11 ΦΕΚ Α΄ 62/2010 N. 3843/2010 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις

12 ΦΕΚ Α΄ 85/2010 N. 3851/2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

13 ΦΕΚ B΄ 407/2010 Αριθμ.Δ6/Β/οικ. 5825 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – ΚΕΝΑΚ

14 ΦΕΚ Α΄ 95/2010 Ν. 3855/10 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση

15 ΦΕΚ Α΄ 132/2010 Π.Δ. 72/10 Δομή ΕΥΕΠΕΝ

16 ΦΕΚ Α΄ 177/2010 Π.Δ. 100/2010 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού

18 ΦΕΚ Β΄ 1387/2010 ΥΑ οικ. 17178/2010 Έγκριση τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ

19 ΦΕΚ Α’ 176/1994 Π.Δ. 334/1994 Προϊόντα δομικών κατασκευών

20 ΦΕΚ Β’ 815/2007 Αριθμ. 9451/208 Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα

21 ΦΕΚ ΑΑΠ 498/2010 Αριθμ. 49731 Τροποποίηση του άρθρου 25 της υπ’ αριθμ. 3046/304/89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ΄ 59) «Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού».

22 ΦΕΚ Α΄249/2011 N. 4030/201 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Ακολούθησε στο Facebook

Visa Mastercard Maestro verified by visa mastercard securecode piraeus bank gr

NewsletterΕπιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο συγχρόνες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Εγγραφή τώρα:

Κάντε like για να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις!