Για την δημιουργία σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, με γνώμονα την ποιότητα, το χαμηλό λειτουργικό κόστος και τον ταχύ χρόνο απόσβεσης, ο επιχειρηματίας ξενοδόχος οφείλει να εστιάσει στην χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως η ηλιοθερμία και οι αντλίες θερμότητας αέρος-νερού, καθώς και στον συνδυασμό αυτών με σύγχρονα συστήματα παραγωγής θερμικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, η χρήση της πληροφορικής για απομακρυσμένη παρακολούθηση και τηλεπαραμετροποίηση, συνεισφέρει στην συνεχή βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο και με βάση τις διαφορετικές και ιδιαίτερες ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου και κατεπτέκταση στην επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ = Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΑΠΕ
Η εγκατάσταση ενός σύγχρονου ηλιοθερμικού συστήματος αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις στην παραγωγή ζεστού νερού για την θέρμανση χώρων και νερών χρήσης, αφού μπορεί να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των θερμικών ενεργειακών αναγκών των ξενοδοχείων.
Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιλογή ενός συστήματος ηλιοθερμίας για τη θέρμανση χώρων και ζεστού νερού χρήσης είναι η επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ του μεγέθους της εγκατάστασης (άρα και του αρχικού κόστους) και του ποσοστού κάλυψης των αναγκών (άρα και της ετήσιας εξοικονόμησης σε ενέργεια και χρήματα και εντέλει του χρόνου απόσβεσης του συστήματος). Μία πολύ μεγάλη και κατ’ επέκταση ακριβή εγκατάσταση με την οποία θα καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος των αναγκών μας, θα έχει πολύ μικρό βαθμό απόδοσης. Αντίθετα, ένα μικρότερο σύστημα θα μπορέσει να καλύψει ένα μικρό ποσοστό των αναγκών της θέρμανσης μη λύνοντας έτσι το πρόβλημα μας. Είναι απαραίτητη λοιπόν, η συνεργασία με εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών με γνώσεις business plan , τόσο για την μελέτη και ανάλυση των αναγκών και την επιλογή του βέλτιστου συστήματος, όσο και για την σωστή εγκατάσταση, ρύθμιση και συντήρηση του συστήματος ηλιοθερμίας.
Για περισσότερες πληροφορίες για την ηλιοθερμία: www.andrianos.gr/gr/hliothermia

   

Ηλιοθερμικό Σύστημα με τα Θερμοδοχεία στο λεβητοστάσιο και τους ηλιακούς συλλέκτες στην ταράτσα του Νοσοκομείου Καλαμάτας - Το μεγαλύτερο δημόσιο έργο ηλιοθερμίας στην Ελλάδα.

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ = Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΕ
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ηλιοθερμία έχει περιορισμούς στην χρήση της, είτε επειδή δεν υπάρχει επαρκής χώρος για να τοποθετηθούν συλλέκτες ή επειδή υπάρχουν αρχιτεκτονικοί περιορισμοί που τους απαγορεύουν εντελώς, η επειδή ο ηλιακός κλιματισμός είναι ακόμα πολύ ακριβός. Σε αυτές τις περιπτώσεις η βέλτιστη λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ενός σύγχρονου ξενοδοχείου είναι η χρήση μιας η περισσότερων αντλιών θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανήματα τα οποία παρέχουν την δυνατότητα άντλησης θερμότητας από το περιβάλλον και την μεταφορά της στο νερό, το οποίο χρησιμοποιείται στην θέρμανση του νερού του κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο, καταναλώνοντας μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, παράγεται πολλαπλάσια θερμική ενέργεια για την θέρμανση των χώρων και των Ζεστών Νερών Χρήσης (ΖΝΧ).

Η λειτουργία της Αντλίας Θερμότητας


Η χρήση της Αντλίας θερμότητας υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα, αφού επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του λειτουργικού κόστους έως και 70% (εξοικονόμηση 60-70% σε σχέση με το πετρέλαιο και 50-60% σε σχέση με το φυσικό αέριο) και συνεισφέρει στην ουσιαστική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
Για περισσότερες πληροφορίες για τις αντλίες θερμότητας επισκεφθείτε: www.andrianos.gr/gr/proionta/antlies-thermothtas

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ = ΑΠΕ*2
Η χρήση των αντλιών θερμότητας, σε συνδυασμό με την ηλιοθερμία, αποτελεί μία από τις από τις πιο διαδεδομένες λύσεις για ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, ιδιαίτερα για νέες εγκαταστάσεις, όπου δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης συμβατικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Παρέχουν την δυνατότητα, αυτά τα συστήματα να καλυφθούν οι ανάγκες των ξενοδοχείων σε ΖΝΧ, Θέρμανση και Κλιματισμό από ένα και μόνο σύστημα που λειτουργεί αποκλειστικά με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Τυπικό διάγραμμα λειτουργίας Ηλιοθερμίας σε συνδυασμό με Αντλίας Θερμότητας για παραγωγή ΖΝΧ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ + ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ = ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΕ
Τα τελευταία χρόνια, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με την διαρκή μας ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων συστημάτων παραγωγής θερμικής ενέργειας, με πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης και οικονομίας σε σχέση με παλαιότερα. Για παράδειγμα οι λέβητες αερίου συμπυκνωμάτων αποτελούν μια ιδανική λύση συμβατικού (μη ΑΠΕ) και ταυτόχρονα σύγχρονου συστήματος, που επιτυγχάνει 15% περισσότερη οικονομία σε σχέση με έναν απλό λέβητα αερίου και 35-50% οικονομία σε σύγκριση με έναν συμβατικό λέβητα πετρελαίου.
Ενδεικτικά αναφέρονται και κάποια άλλα σύγχρονα συστήματα παραγωγής θερμικής ενέργειας όπως: οι λέβητες συμπυκνωμάτων πετρελαίου, κυκλοφορητές inverter, αυτονομίες ανά χώρο, αντιστάθμιση, ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου κ.α.
Μια καινοτόμος τεχνολογία η οποία συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας, είναι η χρήση συστημάτων πληροφορικής με τα οποία επιτυγχάνεται η ρύθμιση, ένδειξη και καταγραφή και διαχείριση των απαραίτητων παραμέτρων. Αυτά τα συστήματα τηλεπαρακολούθησης και απομακρυσμένης παραμετροποίησης, δίνουν δυνατότητα τόσο για τοπική προβολή των στοιχείων του συστήματος, όσο και διαδικτυακά, με αποτέλεσμα την δυνατότητα έλεγχου και ρύθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, χωρίς να είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού στον χώρο.
Τα συστήματα αυτά συνεισφέρουν στην συνεχή βελτιστοποίηση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο και με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα επιπλέον Εξοικονόμησης Ενέργειας και Πόρων

Σύνταξη
Γεώργιος Χ. Ανδριανός
Διπλ. Ηλεκ. Μηχ. ΑΠΘ, MBA

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Ακολούθησε στο Facebook

Visa Mastercard Maestro verified by visa mastercard securecode piraeus bank gr

Βασικές Πληροφορίες

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη