Αναζήτηση

Πως επηρεάζουν οι Διατάξεις Αυτομάτου Ελέγχου την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου; Πως το Smart Home αναβαθμίζει ένα κτίριο σε Ενεργειακή Κλάση Α; Ποιος είναι ο σωστός τρόπος καταχώρησης του Smart Home στο Έντυπο Παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ) του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ; Στο παρόν άρθρο δίνονται οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.

Σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 (Ενότητα 6.2, σελ 161-167 πίνακες 5.5, 5.6 & 5.7) και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15232:2007, οι διατάξεις αυτόματου ελέγχου στη θέρμανση κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες, βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών των εγκατεστημένων συστημάτων και των αντίστοιχων λειτουργιών που επιτελούν.

Η κατηγορία αναφοράς Γ, έχει ως ελάχιστα απαιτούμενα

 • Την χρήση θερμοστάτη ή χρονοδιακόπτη για τον αυτόματο κεντρικό έλεγχο
 • Τη θερμοκρασιακή αντιστάθμιση
 • Την χρήση υδροστατών για τον έλεγχο των κυκλοφορητών.

Η δεύτερη κατηγορία Β επιτυγχάνεται με:

 • Αυτονομία ανά λειτουργικό χώρο, που μεταφράζεται πχ σε αυτονομία ανά όροφο σε μια μεζονέτα, ή αυτονομία ανά διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία.
 • Με χρήση συστήματος Θερμοκρασιακής Αντιστάθμισης
 • Κυκλοφορητών Inverter
 • Αλληλουχίας μονάδων παραγωγής θέρμανσης (σε περίπτωση που υπάρχουν 2 ή παραπάνω πηγές θερμικής ενέργειας)

Η κατηγορία Α επιτυγχάνεται όταν αντί για αυτονομία ανά λειτουργικό χώρο (που απαιτεί η κατηγορία Β), υπάρχει αυτονομία ανά δωμάτιο.

Δηλαδή συγκεντρωτικά, για να χαρακτηριστεί μια διάταξη αυτομάτου ελέγχου, σαν η βέλτιστη δυνατή (κατηγορία Α), τότε απαιτείται να υπάρχουν:

 • Αυτονομία ανά δωμάτιο
 • Θερμοκρασιακή Αντιστάθμιση
 • Κυκλοφορητές Inverter
 • Αλληλουχίας μονάδων παραγωγής θέρμανσης (σε περίπτωση που υπάρχουν 2 ή παραπάνω πηγές θερμικής ενέργειας)

Στη δε λειτουργία ψύξης, η αντίστοιχη κατηγορία Α, πλέον των παραπάνω, απαιτεί και την ύπαρξη διάταξης για τον έλεγχο παρουσίας χρηστών στον χώρο. Η διάταξη ανίχνευσης παρουσίας στο χώροπ, προφανώς ενεργοποιεί/απενεργοποιεί ανάλογα φορτία, πχ φωτισμου, ψύξης, θέρμανσης, κ.α.


Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις σήμερα, όσον αφορά τις διατάξεις αυτομάτου ελέγχου, ανήκουν στην κατηγορία Γ (κτήριο αναφοράς - Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. σελ 166 - παρ.6.2.1, κτήρια κατασκευασμένα μετά το 2018 ή ριζικά ανακαινισμένα κτήρια) ή στην κατηγορία Δ τα παλαιότερα κτήρια που αποτελούν και την πλειοψηφία.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 5.6 (σελ. 165, 20701-1/2017, Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.), η μετάβαση των διατάξεων αυτομάτου ελέγχου από την κατηγορία Γ στην Α για ένα κτίριο κατοικίας, με τη χρήση Smart Home, μπορεί να συντελέσει στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και για ψύξη κατά 19%.

Στα κτήρια με διατάξεις αυτομάτου ελέγχου κατηγορίας Δ η αναβάθμιση στην κατηγορία Α, με τη χρήση Smart Home, βελτιώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 28% στην θέρμανση και στη ψύξη.

pinakas5 6 totee 20701


 Smart Home - Διατάξεις Αυτόματου Ελέγχου για αναβάθμιση στην κατηγορία Α

Τα συστήματα Smart Home αποτελούν μια ιδανική παρέμβαση για τη κατάταξη στη κατηγορία Α, αφού διαθέτουν όλες τις απαραίτητες συσκευές και δυνατότητες προγραμματισμού, ώστε να προσφέρουν πλήρη αυτονομία ανά δωμάτιο. Επιπλέον, διαθέτουν συσκευές ελέγχου παρουσίας των χρηστών στον χώρο ώστε  να επιτύχουν και την κατάταξη στην κατηγορία Α και στη λειτουργία ψύξης.

Ορθή καταχώρηση των συστημάτων Smart Home στο λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ

Με βάση τα παραπάνω, στο λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ για τον υπολογισμό της Ενεργειακής Απόδοσης, όταν η εγκατάσταση διαθέτει θερμοκρασιακή αντιστάθμιση και κυκλοφορητές inverter, για τη προσθήκη συστήματος Smart Home, συμπληρώνουμε ως εξής:

smart home tee kenak

Δηλαδή, στο πεδίο «Κατηγορία διατάξεων» επιλέγουμε “Τύπος Α” τόσο στη Θέρμανση, όσο και στην Ψύξη, εφόσον έχουμε προδιαγράψει την προσθήκη έξυπνων θερμοστατών σε κάθε δωμάτιο και επιπλέον, έχουμε προσθέσει ανιχνευτές κίνησης, ώστε να έχουμε καλύψει τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. για την λειτουργία ψύξης.

Προσθήκη του Smart Home στο Έντυπο Παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ) του προγράμματος "Εξοικονομώ-Αυτονομώ"

Μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες-αλλαγές του νέου προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” είναι η εισαγωγή των συστημάτων Smart Home στις επιλέξιμες δαπάνες, με ανώτατο όριο τα 1500€. Για την επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα απαιτείται η ορθή συμπληρωση του Εντύπου Παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ) ως εξής:

Στον πίνακα Β, απαιτείται η περιγραφή του Smart Home. Παρακάτω φαίνετιαι παράδειγμα συμπλήρωσης του σχετικού πίνακα στο Έντυπο Παρεμβάσεων:

parembaseis exoikonomo smart home andrianos 01

 Έπειτα, απαιτείται η προσθήκη της δαπάνης κατηγορίας "5.Δ Συσκευές Διαχείρισης Ενέργειας" για 1 τεμ, με αξία 1500€, όπως φαίνεται παρακάτω:

parembaseis exoikonomo smart home andrianos 02

 Τέλος, απαιτείται η συμπλήρωση της παραγράφου στ. που αφορά την ειδική αιτιολόγηση που απαιτεί το πρόγραμμα, για την υλοποίηση των επεμβάσεων Smart Home (5.Δ Συσκευές Διαχείρισης Ενέργειας), από όπου προκύπτει η ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας, ως εξής:

parembaseis exoikonomo smart home andrianos 03


Οδηγός Υλοποίησης Smart Home με 1500€ για το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Για να ενημερωθείτε για τις επεμβάσεις Smart Home που θα μεγιστοποιήσουν την εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα θα είναι εντός προδιαγραφών του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονονώ, διαβάστε το σχετικό άρθρο:

Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Οδηγός υλοποίησης Smart Home


Οι μηχανικοί της ANDRIANOS, με πολυετή εμπειρία στα συστήματα αερισμού, έχουν επιλέξει το Σύστημα Smart Home της SALUS για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από μικρά διαμερίσματα και κατοικίες, ώς ξενοδοχεία και απαιτητικά επαγγελματικά κτίρια. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους μηχανικούς της ANDRIANOS

 


 H ANDRIANOS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ανακαίνιση της κατοικίας σας και όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Οι εργασίες μας περιλαμβάνουν τον προκαταρκτικό έλεγχο επιλεξιμότητας & την διαχείριση του φακέλου, την ενεργειακή μελέτη, την επιτυχή και εμπρόθεσμή υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση της κατοικίας, με το κλειδί στο χέρι.

Η ANDRIANOS εξυπηρετεί αιτήσεις που αφορούν κατοικίες στην Καλαμάτα και το Νομό Μεσσηνίας, τη Μεγαλόπολη στο Νομό Αρκαδίας και τη Σπάρτη στο Νομό Λακωνίας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για ανακαίνιση της κατοικίας σας με το κλειδί στο χέρι

 

Αναλυτικά οι εργασίες που περιλαμβάνονται:

 • Προκαταρκτικός έλεγχος επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Εξοικονομω-Αυτονομώ.
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου κτιρίου – Έκδοση Α’ ΠΕΑ.
 • Ενεργειακή μελέτη & σύνταξη προτάσεων παρεμβάσεων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου.
 • Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και συστημάτων.
 • Επιτυχή και εμπρόθεσμη αίτηση στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.
 • Εγκατάσταση των επιλεγμένων ενεργειακών συστημάτων ΕΞΕ.
 • Γενική διαχείριση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου.
 • Επανάληψη της Ενεργειακής Επιθεώρησης  – Έκδοση Β’ ΠΕΑ για αποτύπωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης.
 • Διαχείριση του φακέλου Εξοικονομώ-Αυτονομώ για την αποπληρωμή της επιδότησης.

 

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Μοιραστείτε το!

Βασικές Πληροφορίες

ANDRIANOS - World Leading Energy Saving Technologies

Διεύθυνση:
Πλάτωνος 30, Καλαμάτα 241 00

Τηλέφωνο:
2721 023124
2721 088151

Φαξ: 2721 096522

Email:

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη