Αναζήτηση

Όλες οι εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, από την αρχή της λειτουργίας τους και έπειτα, αντιμετωπίζουν τρία βασικά προβλήματα που σχετίζονται με το νερό που κυκλοφορεί μέσα στις σωληνώσεις του δικτύου. Τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία, αλλά και μειώνουν την απόδοση του συστήματος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1: Η διάβρωση και η λάσπη μαγνητίτη
Σε κάθε κλειστό ή ανοικτό κύκλωμα θέρμανσης ή κλιματισμού, αμέσως μετά την πλήρωση με νερό και την θέση σε λειτουργία αρχίζει η διαδικασία εσωτερικής διάβρωσης των μετάλλων του συστήματος.
Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία οξειδίων των μετάλλων, γνωστών σαν "λάσπη μαγνητίτη".
Τα οξείδια αυτά είναι 5 φορές βαρύτερα από το νερό και για αυτό επικάθονται στις σωληνώσεις, τα σώματα, στις βαλβίδες, στον λέβητα, στον κυκλοφορητή και υπόλοιπα μεταλλικά στοιχεία του δικτύου.

νερό του δικτύου θέρμανσης με λάσπη μαγνητίτη νερό του δικτύου θέρμανσης χωρίς την λάσπη μαγνητίτη

Το νερό του δικτύου θέρμανσης ΜΕ και ΧΩΡΙΣ την "λάσπη μαγνητίτη"

Συνοπτικά, προβλήματα που δημιουργεί η λάσπη μαγνητίτη είναι:

 • Μειώνουν την απόδοση του συστήματος, αφού έχουν μειωμένη θερμική αγωγιμότητα σε σύγκρισή με τον χαλκό ή τον χάλυβα.
 • Φθείρουν σημαντικά μέρη του κυκλώματος, όπως τον κυκλοφορητη, τον λέβητα και τις βαλβίδες του συστήματος, μειώνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής τους.
 • Αυξάνουν το κόστος συντήρησης του συστήματος θέρμανσης.
 • Εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ή μπορεί ακόμα και να φράξουν ολοκληρωτικά την κυκλοφορία του νερού.
 • Επιταχύνουν περαιτέρω την διάβρωση των τμημάτων του κλειστού συστήματος και οδηγούν στη συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη αυτού του φαινομένου.

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2: Οι επικαθίσεις αλάτων

σωληνώσεις με επικαθίσεις αλάτων σωληνώσεις με επικαθίσεις αλάτων

Σωληνώσεις με επικαθίσεις αλάτων

Το νερό ύδρευσης περιέχει ανθρακικό ασβέστιο και ανθρακικό μαγνήσιο που η περιεκτικότητα τους ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Αυτά τα δύο στοιχεία, όπου υπάρχουν σε μορφή κρυστάλλων μέσα στο νερό του δικτύου θέρμανσης-κλιματισμού είναι τα γνωστά "άλατα", τα οποία επικάθονται στις σωληνώσεις, στο λέβητα, στον κυκλοφορητή και σε όλα τα μεταλλικά στοιχεία του κυκλώματος, με αποτέλεσμα πολλές αρνητικές συνέπειες στην λειτουργία και την απόδοση του συστήματος.
Συγκεκριμένα, οι επικαθίσεις αλάτων:

 • Ευνοούν την ανάπτυξη διάβρωσης των σωμάτων και των σωληνώσεων, σε μερικές περιπτώσεις σε τέτοιο βαθμό που προκαλούν τρύπημα των σωληνώσεων και διαρροές.
 • Mειώνουν την απόδοση του συστήματος, αφού έχουν μειωμένη θερμική αγωγιμότητα με συνέπεια την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.
 • Φθείρουν και μειώνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής σε σημαντικά μέρη του κυκλώματος, όπως του κυκλοφορητή, του λέβητα και των εξαρτημάτων του κυκλώματος.
 • Εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία του νερού.
 • Αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας στον κυκλοφορητή.

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3: Η ηλεκτρολυτική διάβρωση

Η ηλεκτρολυτική διάβρωση (κοινώς ηλεκτρόλυση) εμφανίζεται όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά μέταλλα σε επαφή ή συνδεδεμένα μεταξύ τους με αγώγιμο υλικό και να διαβρέχετε από ένα ηλεκτρολύτη (όπως το νερό). Όταν τα δύο μέταλλα βρίσκονται σε επαφή ή ενώνονται με ένα εξωτερικό αγώγιμο δρόμο (π.χ. μούφα), δημιουργείτε ένα κλειστό κύκλωμα διαρρεόμενο από ρεύμα. Το ηλεκτροθετικότερο μέταλλο αποτελεί την άνοδο και το λιγότερο ηλεκτροθετικό την κάθοδο. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνετε ότι τα ηλεκτρόνια που ελευθερώνονται από την διάβρωση του σιδήρου οδεύουν προς την κάθοδο με αποτέλεσμα να δημιουργείτε η ηλεκτρόλυση. Πρακτικά το φαινόμενο εμφανίζεται σε κάθε ένωση σωλήνων με ανόμοια υλικά. 

Η ηλεκτρολυτική διάβρωση

 

Τρόποι αντιμετώπισης της διαβρωσης, της λάσπης μαγνητίτη και των επικαθίσεων αλάτων

Οι κύριοι τρόποι αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης-κλιματισμού είναι οι εξής:

ΛΥΣΗ 1: Χημικός Καθαρισμός

Ο χημικός καθαρισμός ( ή αλλιώς η δυναμική έκπλυση) είναι η πιο αποδοτική και αποτελεσματική μέθοδος για τον καθαρισμό του συστήματος κεντρικής θέρμανσης.

Η θεμελιώδης αρχή είναι να δημιουργηθεί μια δυναμική ροή καθαρού νερού υπό ελεγχόμενες συνθήκες ώστε να απομακρυνθούν τα ιζήματα από το σύστημα. Απαιτείται μια αντλία δυναμικής έκπλυσης και τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού και προστασίας συστημάτων κεντρικής θέρμανσης.

H Fernox με εμπειρία πάνω από 40 χρόνια στον τομέα της φροντίδας των κλειστών κυκλώμάτων θέρμανσης-κλιματισμού, κατασκεύασε μια σειρά προϊόντων που βοηθούν στη συντήρηση της απόδοσης των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και εξασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη προστασία τους ενάντια στις καταστρεπτικές επιπτώσεις της διάβρωσης και των ιζημάτων.

Τα παρακάτω προϊόντα καθαρισμού και προστασίας Fernox αποτελούν μια αποδοτική και αποτελεσματική λύση:

 PROTECTOR F1 Αναστολέας διάβρωσης νερού κεντρικής εγκατάστασης

PROTECTOR F1

Αναστολέας διάβρωσης νερού κεντρικής εγκατάστασης που εξασφαλίζει μακρόχρονη υψηλή απόδοση του συστήματος.

 • Προστατεύει από την διάβρωση και τις καθαλατώσεις.
 • Προλαμβάνει τους θορύβους του λέβητα.
 • Σταματά τον συχνό εξαερισμό των σωμάτων.
 • Επιμηκύνει τη ζωή του συστήματος.
 • Προλαμβάνει τα κολλήματα του κυκλοφορητή.
 • Εξοικονομεί καύσιμα.
 • Προλαμβάνει τη μόλυνση από τα βακτηρίδια. Μη τοξικό, φιλικό προς το περιβάλλον.

 

CLEANER F3 Ουδέτερο καθαριστικό για συστήματα κεντρικής θέρμανσης

CLEANER F3

Ουδέτερο καθαριστικό για συστήματα κεντρικής θέρμανσης για να απομακρύνει όλα τα κατάλοιπα, λάσπη και ιζήματα από υπάρχοντα συστήματα όλων των ηλικιών

 • Απομακρύνει την λάσπη και τις σκουριές και αποκαθιστά την αποδοτικότητα σε υπάρχοντα συστήματα.
 • Απομακρύνει τα κατάλοιπα των καθαριστικών υγρών, αλοιφών και άλλα ιζήματα.
 • Συμβατό με όλα τα μέταλλα και υλικά που χρησιμοποιούνται στα συστήματα θέρμανσης.
 • Συμβατό για χρήση με όλες τις αντλίες καθαρισμού.
 • Ουδέτερη, ακίνδυνη φόρμουλα (μηδέν COSHH)

 

ΛΥΣΗ 2: Μαγνητικά Φίλτρα

Η μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση της λάσπης μαγνητίτη που δημιουργείται στα κλειστά συστήματα θέρμανσης είναι το επαναστατικό φίλτρο της Fernox, Total Filter TF1 το οποίο τοποθετείται στις επιστροφές του δικτύου θέρμανσης πριν τον λέβητα και συγκεντρώνει εκεί όλα τα οξείδια του σιδήρου, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία νέων επικαθίσεων λάσπης μαγνητίτη στο σύστημα - διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο καθαρό το νερό του δικτύου θέρμανσης .

Το Total Filter TF1 είναι το μοναδικό φίλτρο γραμμής που χρησιμοποιεί τεχνολογία ευρεσιτεχνίας, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της υδροκυκλωνικής δράσης με ειδικού σχεδιασμού μαγνήτες ώστε να απομακρύνει, να παγιδεύει και να κρατά μαγνητικούς και μη μαγνητικούς ρύπους από το νερό του συστήματος. Είναι το πιο αποτελεσματικό φίλτρο στην αγορά.

Φίλτρο Fernox, Total Filter TF1 

Φίλτρο Fernox, Total Filter TF1

ΛΥΣΗ 3: Μαγνητικοί Αποσκληρυντές

Με την τοποθέτηση ενός εξαρτήματος μαγνητικής αποσκλήρυνσης του νερού του δικτύου, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το πρόβλημα των επικαθήσεων αλάτων. Η λειτουργία τους έγκειται στο να τροποποιούν την κρυστάλλωση του ασβεστίου, έτσι ώστε τα άλατα να μην μπορούν να προσκολληθούν και να απομακρύνονται με το νερό. Ταυτόχρονα αφαιρούν τα άλατα που ήδη υπάρχουν στους σωλήνες και παράγουν ένα προστατευτικό μεταλλικό στρώμα ανθρακικού άλατος που ενεργεί ως προστασία για την σκουριά και τη διάβρωση.

 Μαγνητικοί Αποσκληρυντές AQUAMAX Μαγνητικοί Αποσκληρυντές AQUAMAX

Μαγνητικοί Αποσκληρυντές AQUAMAX

 

Μαγνητικός Αποσκληρυντής CALMAT

Μαγνητικός Αποσκληρυντής CALMAT

 

ΛΥΣΗ 4: Διηλεκτρικοί σύνδεσμοι

Για την μόνιμη προστασία των σωληνώσεων από τις διαβρώσεις, συνίσταται η τοποθέτηση διηλεκτρικών συνδέσμων σε κάθε ένωση σωλήνων με ανόμοια υλικά. Έτσι αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η ηλεκτρόλυση που εμφανίζεται στις επαφές ανόμοιων υλικών και δημιουργεί διάβρωση στις σωληνώσεις.

Ο Αμερικάνικος οίκος Watts διαθέτει ποιοτικά εξαρτήματα σε αυτή τη κατεύθυνση, με τον Διηλεκτρικό σύνδεσμο τύπου ρακόρ, με άκρες από γαλβανιζέ ατσάλι στην μία πλευρά και ορείχαλκο από την άλλη, πιστοποιημένο με UNI-CIG 10284.

Διηλεκτρικός σύνδεσμος WATTS

Διηλεκτρικός σύνδεσμος WATTS

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Μοιραστείτε το!

Αποδεκτές πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Βασικές Πληροφορίες

ANDRIANOS - World Leading Energy Saving Technologies

Διεύθυνση:
Πλάτωνος 30, Καλαμάτα 241 00

Τηλέφωνο:
2721 023124
2721 088151

Φαξ: 2721 096522

Email:

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη