Αναζήτηση

 Οι μηχανικοί της ANDRIANOS με υψηλή γνώση των τεχνολογιών θέρμανσης και της ενεργειακής αγοράς, εκπόνησαν μια χρηστική μελέτη σύγκρισης των κυριότερων τεχνολογιών παραγωγής θερμικής ενέργειας.

Μέρος Α: Κόστος Ενέργειας Καυσίμου

Αρχικά, έγινε σύγκριση των διαφορετικών διαθέσιμων καυσίμων (πηγών ενέργειας) που μπορεί ένας καταναλωτής να επιλέξει, αναλόγως φυσικά και με το σύστημα θέρμανσης που διαθέτει. Τα καύσιμα που μελετήθηκαν είναι τα εξής:

 • Πετρέλαιο
 • Υγραέριο χύμα (για δεξαμενές)
 • Υγραέριο σε φιάλες (εμφιαλωμένο)
 • Φυσικό αέριο
 • Ηλεκτρικό ρεύμα
 • Pellet
 • Καυσόξυλα

Χρησιμοποιώντας την θερμογόνο δύναμη κάθε καυσίμου (κατώτερη θερμογόνα ικανότητα) και την τρέχουσα τιμή ανά μονάδα καυσίμου, υπολογίστηκε το κόστος της ενέργειας του εκάστοτε καυσίμου, σε Ευρώ ανά Κιλοβατώρα (€/KWh). Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

001 kostos kausimou se euro ana kilovatora

Κόστος Ενέργειας Καυσίμου σε Ευρώ ανα Κιλοβατώρα (€/KWh)

 

Η βασική παρατήρηση είναι ότι τα καυσόξυλα, το πετρέλαιο θέρμανσης και το χύμα υγραέριο (για δεξαμενές) είναι τα οικονομικότερα καύσιμα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια έχει το υψηλότερο κόστος. Φυσικά η σύγκριση αφορά μόνο το καύσιμο και αποτυπώνει το πόση θερμική ενέργεια (KWh) παράγεται με 1 € από το κάθε καύσιμο. Τα αποτελέσματα όπως θα δείτε παρακάτω είναι αρκετά διαφορετικά όταν ληφθεί υπόψη το σύστημα και η τεχνολογία παραγωγής θερμικής ενέργειας και ο βαθμός απόδοσης του συστήματος σε κάθε περίπτωση.

 

Μέρος Β: Κόστος Θερμικής Ενέργειας σε €/KWh

Για τη σύγκριση των διαφορετικών συστημάτων παραγωγής θερμικής ενέργειας επιλέχθηκαν προς μελέτη τα πιο διαδεδομένα συστήματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι:

 • Παλαιός Λέβητας Πετρελαίου
 • Συμβατικός Λέβητας Πετρελαίου
 • Σύγχρονος Λέβητας Πετρελαίου Συμπύκνωσης κατασκευής μετά το 2017
 • Επίτοιχος Λέβητας Υγραερίου Συμπύκνωσης
 • Επίτοιχος Λέβητας Φυσικού Αερίου Συμπύκνωσης
 • Παλαιός Συμβατικός Λέβητας με Καυστήρα Φυσικού Αερίου
 • Αντλία Θερμότητας, στην κλιματική ζώνη Α
 • Αντλία Θερμότητας, στην κλιματική ζώνη Β
 • Αντλία Θερμότητας, στην κλιματική ζώνη Γ
 • Ηλεκτρική Θέρμανση (Θερμοπομποί / Θερμοσυσσωρευτές / Ηλεκτρικά Σώματα / Ηλεκτρικοί Λέβητες)
 • Λέβητας Pellet
 • Τζάκι Ενεργειακό Νερού
 • Τζάκι Παραδοσιακό Ανοικτού Θαλάμου

*Αναλυτικά στοιχεία και ο βαθμός απόδοσης κάθε συστήματος φαίνονται στον πίνακα στο τέλος του άρθρου.

Συνδυάζοντας τις τιμές και τη θερμογόνο δύναμη των καυσίμων με το βαθμό απόδοσης του κάθε συστήματος θέρμανσης, λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα για το κόστος παραγωγής θερμικής ενέργειας σε Ευρώ ανά Κιλοβατώρα (€/KWh):

kostos-thermikhs-energeias-se-euro-ana-kilovatora

Κόστος Θερμικής Ενέργειας σε Ευρώ ανά Κιλοβατώρα (€/KWh) αναλόγως το σύστημα θέρμανσης 

Αποτελέσματα:

 • Το πρώτο και πιο εμφανές συμπέρασμα είναι ότι η Αντλία Θερμότητας παραμένει και φέτος ο πιο οικονομικός (στη χρήση) τρόπος θέρμανσης. Παρόλη τη μεγάλη αύξηση στα τιμολόγια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, η επιδότηση της κυβέρνησης μειώνει το κόστος της KWh ώστε η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στις Αντλίες Θερμότητας (που έχουν ιδιαίτερα υψηλούς βαθμούς απόδοσης) να είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα (0,057€/KWh στην Κλιματική Ζώνη Α). Ομοίως στην Κλιματική Ζώνη Β και Γ η Αντλία Θερμότητας επιτυγχάνει κόστος ενέργειας ίσο με 0,061€/KWh και 0,068€/KWh αντίστοιχα.
 • Επόμενη πιο συμφέρουσα επιλογή για θέρμανση είναι οι Σύγχρονοι Λέβητες Πετρελαίου με τεχνολογία Συμπύκνωσης, όπου χωρίς να υπολογιστεί το επίδομα θέρμανσης, επιτυγχάνουν κόστος 0,125€/KWh. [Να σημειωθεί ότι το πετρέλαιο ως καύσιμο έχει ιδιαίτερα υψηλούς φόρους: 0,28€/lt Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), δηλαδή περίπου το 40% της αξίας του καθώς και 24% Φ.Π.Α. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, οι αντίστοιχοι φόροι στο Φυσικό Αέριο είναι Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 0,00108€ (δηλαδή μόλις 1%) και Φ.Π.Α. μόνο 6%.].
 • Έπειτα, σε κοντινή απόσταση, ακολουθούν το Υγραέριο σε δεξαμενή, με χρήση σε σύγχρονο λέβητα συμπύκνωσης, όπου με αυτό τον συνδυασμό προκύπτει κόστος 0,127€/KWh. Έπειτα, το Ενεργειακό Τζάκι Νερού έχει κόστος ίσο με 0,129€/KWh.
 • Ακολουθούν οι Συμβατικοί Λέβητες Πετρελαίου (0,138€/KWh) και οι Λέβητες Φυσικού Αερίου Συμπύκνωσης (0,153€/KWh).
 • Επόμενη πιο οικονομική επιλογή είναι οι παλαιοί λέβητες πετρελαίου (0,169€/KWh), οι Λέβητες Συμπύκνωσης για χρήση με φιάλες υγραερίου (0,178€/KWh) και τα Ενεργειακά Τζάκια Κλειστού Θαλάμου (0,180€/KWh).
 • Ακολουθούν οι Λέβητες Βιομάζας (pellet) με κόστος 0,192€/KWh.
 • Έπειτα, οι παλαιοί λέβητες με καυστήρα Φυσικού Αερίου έχουν κόστος 0,197€/KWh.
 • Από τις πιο ακριβές λύσεις προκύπτει ότι είναι τα συστήματα με ηλεκτρικές αντιστάσεις (0,321€/KWh) και η ακόμα ακριβότερη λύση του παραδοσιακού τζακιού ανοικτού θαλάμου (0,36€/KWh).

 

Μέρος Γ: Το κόστος θέρμανσης με την πάροδο του χρόνου

Λαμβάνοντας ανάλογα δεδομένα από τις παλαιότερες διαθέσιμες μελέτες του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, οι μηχανικοί της ANDRIANOS αποτύπωσαν τις αλλαγές τους κόστους θέρμανσης με την πάροδο του χρόνου, από το 2017 έως σήμερα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, όπου αποτυπώνεται και ο μέσος όρος του κόστους θέρμανσης για την τελευταία πενταετία.

003 sygkrish kostoys thermansis meletes emp andrianios

 Μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές μελέτες του Ε.Μ.Π. που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο παραπάνω διάγραμμα, στην σελίδα Μελέτες-Έρευνες.

 

Συμπεράσματα

Το κόστος θέρμανσης αυξάνεται χρονικά για όλα τα καύσιμα και όλα τα συστήματα.

Δημιουργούνται 3 κατηγορίες συστημάτων ως προς το κόστος χρήσης:

Α.   ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ   < 0.10 €/kWh
Β.   ΛΕΒΗΤΕΣ στερεών - υγρών – αέριων καυσίμων   0.10-0.20 €/kWh
Γ.   ΗΛ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ   > 0.30 €/kWh

 

Για να καταστεί η μελέτη ρεαλιστική και να μπορεί να απαντά σε κάθε συνθήκη, είναι βέβαιο ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα. Αυτοί μπορεί να είναι:

 • Οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε εφαρμογής - εγκατάστασης.
 • Οι κρατικές επιδοτήσεις των οποίων η πρόβλεψη είναι επισφαλής και η εφαρμογή άνιση.

Να σημειωθεί ότι ιδανικά, η μείωση του κόστους θέρμανσης πρέπει να ξεκινά με την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ενέργειας για το σκοπό αυτό.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με:

 • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου.
 • Αερισμό με ανάκτηση θερμότητας.
 • Συμμετοχή ΑΠΕ (Ηλιοθερμία – Φωτοβολταϊκά).
 • Ενίσχυση θερμομόνωσης – αεροστεγανότητας κτιρίου

Με βάση το πιο πάνω κι επειδή αντικειμενικά δεν υπάρχει καθολικά ιδανικό σύστημα παραγωγής θερμότητας κι επιπλέον κάθε εφαρμογή είναι ξεχωριστή, η ANDRIANOS έχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να σας παρέχει ενεργειακές λύσεις με τις υψηλότερες επιδόσεις και τα πιο αποδοτικά συστήματα θερμικής άνεσης παραγωγής ΖΝΧ και Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Έχει επιλέξει τις κατάλληλες συνεργασίες και διαθέτει προϊόντα και συστήματα προηγμένης τεχνολογίας, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί η κάθε περίπτωση, ολιστικά.

Επικοινωνείστε τώρα για να μάθετε πώς

 

Πηγές & Παραδοχές

Για την υλοποίηση της παραπάνω μελέτης αντλήθηκαν πληροφορίες από την βιβλιογραφία, από την αντίστοιχη μελέτη του ΕΜΠ και του Δρ. Ευθυμιάδη, ενώ έγιναν και κάποιες βασικές παραδοχές αναφορικά με τους μέσους βαθμούς απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης στηριζόμενες στην τεχνογνωσία την εμπειρία και κυρίως την γνώση της αγοράς των μηχανικών της ANDRIANOS.

Σχετικά με τις τιμές των καυσίμων:

 • Πετρέλαιο: Οι τιμές λιανικής του πετρελαίου θέρμανσης αντλήθηκαν από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων http://www.fuelprices.gr/ 
 • Υγραέριο: Οι τιμές του χύμα υγραερίου και του υγραερίου σε φιάλη αντλήθηκαν από επαγγελματίες της αγοράς.
 • Φυσικό Αέριο: Η τιμή του Φυσικού Αερίου προέκυψε βάσει των μέσων εμπορικών τιμών για τις χρεώσεις προμήθειας Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες (ρυθμιζόμενες) χρεώσεις μεταφοράς & διανομής, καθώς και τις λοιπές χρεώσεις.
 • Ηλεκτρικό Ρεύμα: Για τον υπολογισμό του κόστους KWh χρησιμοποιήθηκε το Οικιακό Τιμολόγιο Γ1 της ΔΕΗ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, συμπεριλαμβάνοντας και την κρατική επιδότηση ΤΕΜ.
 • Πέλλετ: H τιμή του Πέλλετ αντλήθηκε από επαγγελματίες της αγοράς.

  

Μεθοδολογία:

Για την εκπόνηση του Α μέρους της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι πηγές ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια & τύποι καυσίμων) που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

A/A

Πηγή Ενέργειας

Μονάδα

Μέτρησης

Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη

Κόστος Καυσίμου

[μ.μ.]

[kWh/μ.μ.]

[€/μ.μ.]

[€/kWh]

1

Πετρέλαιο Θέρμανσης

lt (kg)

10,03 (11,80)

1,205

0,120

2.1

Υγραέριο (Δεξαμενές)

kg

12,70

1,582

0,125

2.2

Υγραέριο (Φιάλες)

kg

12,70

2,215

0,174

3

Φυσικό Αέριο

m³ (kg)

10,35  (13,10)

1,553

0,150

4

Ηλεκτρική

kWh

-

-

0,239

5

Pellet

kg

5,00

0,750

0,150

6

Καυσόξυλα

kg

4,00

0,360

0,090

Με τις παραπάνω τιμές έγινε υπολογισμός του κόστους ενέργειας καυσίμου, λαμβάνοντας υπόψη την Κατώτερη Θερμογόνο Δύναμη και το Κόστος Καυσίμου τη μελετώμενη χρονική περίοδο.

 

Για την εκπόνηση του B μέρους της παρούσας μελέτης αναλύθηκαν τα συστήματα θέρμανσης

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

[€/kWh]

ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

[€/kWh]

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LWmax=60°C (ΖΩΝΗ Α)

4,2

Ηλεκτρική

0,239

0,057

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LWmax=60°C (ΖΩΝΗ B)

4,0

Ηλεκτρική

0,244

0,061

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LWmax=60°C (ΖΩΝΗ Γ)

3,7

Ηλεκτρική

0,252

0,068

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

96%

Πετρέλαιο Θέρμανσης

0,120

0,125

ΛΕΒΗΤΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠ. (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ)

98%

Υγραέριο Χύμα (Δεξαμενές)

0,125

0,127

ΤΖΑΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ - ΝΕΡΟΥ

70%

Καυσόξυλα

0,090

0,129

ΣΥΝΗΘΗΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

87%

Πετρέλαιο Θέρμανσης

0,120

0,138

ΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

98%

Φυσικό Αέριο

0,150

0,153

ΠΑΛΑΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

71%

Πετρέλαιο Θέρμανσης

0,120

0,169

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠ.(ΦΙΑΛΕΣ )

98%

Υγραέριο Εμφιαλωμένο (Φιάλες)

0,174

0,178

TZAKI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ - ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

50%

Καυσόξυλα

0,090

0,180

ΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (PELLET)

78%

Pellet

0,150

0,192

ΠΑΛΑΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ.Α.

76%

Φυσικό Αέριο

0,150

0,197

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

1,00

Ηλεκτρική

0,321

0,321

TZAKI ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΑΛΑΜΑΟΥ

25%

Καυσόξυλα

0,090

0,360

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Μοιραστείτε το!

Βασικές Πληροφορίες

ANDRIANOS - World Leading Energy Saving Technologies

Διεύθυνση:
Πλάτωνος 30, Καλαμάτα 241 00

Τηλέφωνο:
2721 023124
2721 088151

Φαξ: 2721 096522

Email:

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη