Αναζήτηση

Τα Συστήματα Αερισμού & Εξαερισμού με Ανάκτηση Θερμότητας είναι πλέον μια απαραίτητη προσθήκη για κάθε κτίριο και επιδοτείται από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ με 750€/τεμ. Παρακάτω θα αναλύσουμε πως επιλέγουμε και τοποθετούμε το Σύστημα Αερισμού με Ανάκτηση Θερμότητας ASSOLΟ σε μια τυπική κατοικία και πως το καταχωρούμε στο λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ για τον υπολογισμό της Ενεργειακής Απόδοσης

Το Σύστημα Αερισμού & Εξαερισμού με Ανάκτηση Θερμότητας ASSOLO είναι ένα καινοτόμο & αυτόνομο σύστημα αερισμού των χώρων, το οποίο φιλτράρει τον εισερχόμενο αέρα & ταυτόχρονα τον προθερμαίνει ώστε να μηδενιστούν οι απώλειες θερμότητας (αντίστοιχα το καλοκαίρι προψύχει τον αέρα). Εξασφαλίζει και εγγυάται τη σωστή ποιότητα του εσωτερικού αέρα και επιτυγχάνεται η Θερμική Άνεση, χωρίς να αποβάλλεται η Θερμότητα (ενέργεια) στο περιβάλλον, γεγονός που συμβαίνει όταν ανοίγουμε τα παράθυρα για τον ίδιο σκοπό.

Οδηγός & Παράδειγμα επιλογής Μη Κεντρικού Αερισμού με Ανάκτηση

Σε ένα τυπικό κτίριο, απαιτείται η τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων μηχανημάτων ASSOLΟ σε κάθε χώρο. 

Παράδειγμα σε μονοκατοικία 85 τ.μ.

katopsi aerismos tee kenak

Με την παραπάνω επιλογή και τοποθέτηση καλύπτουμε και τις απαραίτητες απαιτήσεις, που πηγάζουν από τις αντίστοιχες Ευρωπαικές προδιαγραφές οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω:

 • Για επαρκή αερισμό των λουτρών, wc και της κουζίνας: 1,5 - 2 αλλαγές αέρα την ώρα.
 • Για επαρκή αερισμό όλων των υπόλοιπων χώρων: αλλαγή του όγκου του αέρα μια φορά κάθε 2 ώρες (από 0,3-0,5 αλλαγές/h).
 • Ή εναλλακτικά: 20-30 m3 την ώρα φρέσκου αέρα για άτομο.

Να σημειώσουμε επίσης ότι:

 • Ο μη κεντρικός μηχανικός αερισμός,σχεδιάζεται και υλοποιείται πολύ ευκολότερα, καθώς εγκαθίσταται σε λίγο χρόνο και δεν δημιουργεί λοιπές εργασίες υποδομών(ψευδοροφές, καταπακτές κλπ...).
 • Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης είναι συντριπτικά χαμηλότερο.
 • Η απαραίτητη συντήρηση του γίνεται πολύ εύκολα και με μηδαμινό κόστος.

Υπολογισμός Ενεργειακής Απόδοσης - Καταχώρηση στο Λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ

Το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ χρησιμοποιείται για την διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης, προκειμένου για τον υπολογισμό ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής κατάταξη των κτηρίων, με σκοπό την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης - ΠΕΑ.

Για την καταχώρηση του Συστήματος Μηχανικού Αερισμού με Ανάκτηση Θερμότητας ASSOLO, σε κτίριο με 5 αυτόνομα μηχανήματα αερισμού με ανάκτηση, μπορείτε να δείτε το παρακάτω υπόδειγμα:

aerismos logismiko kenak

Αναλυτικά, συμπληρώνουμε τις παραμέτρους του λογισμικού ώς εξής:

 • Τύπος: ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
 • Τμ. Θερ.: Δεν το επιλέγουμε (αφορά συστήματα με στοιχείο νερού)
 • F_h (m3/h): Βάζουμε την συνολική παροχή των μηχανημάτων. Κάθε ASSSOLO έχει παροχή 30m3/h
 • R_h: Βάζουμε 0  (αφορά Κεντρικό Αερισμό μόνο)
 • Q_r_h: 0,90 (βαθμός απόδοσης ASSOLO)
 • Τμ. Ψυξ.: Δεν το επιλέγουμε (αφορά συστήματα με στοιχείο νερού)
 • F_c (m3/h): Βάζουμε την ίδια παροχή με το F_h(m3/h):
 • R_c: Βάζουμε 0  (αφορά Κεντρικό Αερισμό μόνο)
 • Q_r_c: 0,90
 • Τμ. Υγρανσης: Δεν το επιλέγουμε (αφορά Κεντρικά Συστήματα μόνο)
 • H_r: Συντελεστής ανάκτησης υγρασίας 0
 • Φίλτρα: Το επιλέγουμε
 • E_vent: 0,52 kW / m3 / s 

Ορθή καταχώρηση του Μη Κεντρικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας στο Έντυπο Παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ) του προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Για την επιδότηση των συστημάτων μη κεντρικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας από το πρόγραμμα Εξοικονομώ- Αυτονομώ απαιτείται η ορθή συμπλήρωση του εντύπου παρεμβάσεων του προγράμματος.

Στον 1ο πίνακα: Ανάλυση/Περιγραφή Συνδυασμού Παρεμβάσεων, περιγράφουμε τα Συστήματα Μη Κεντρικού Αερισμού με ανάκτηση στην κατηγορία 1.Ζ.Ι, αναφέροντας την Ενεργειακή Κλάση και τον συντελεστή απόδοσης (max efficiency) όπως φαίνεται παρακάτω:

exoikonomo parembaseis aerismos

Έπειτα, στον Πίνακα Παρεμβάσεων συμπληρώνουμε αντίστοιχα, επιλέγοντας την κατηγορία 1.Ζ.Ι και προσθέτοντας τα τεμάχια που απαιτούνται στο συγκεκριμένο κτίριο.

exoikonomo parembaseis aerismos me anakthsh 

***ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ  - ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

 • Στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 έγινε αύξηση του προυπολογισμού της δαπάνης στα 850€/τεμάχιο από 750€/τεμάχιο που ήταν το προηγούμενο έτος. Άρα στο φετινό πρόγραμμα, στον παραπάνω πίνακα το σύνολο θα ήταν 5100€.
 • Στον νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 ο Μηχανικός Αερισμός με Ανάκτηση Θερμότητας είναι επιλέξιμος, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση κουφωμάτων όπως το 2020.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός τεμαχίων, άρα μπορεί να εγκατασταθεί ένα ή και παραπάνω συστήματα Μη Κεντρικού Αερισμού με Ανάκητησ Θερμότητας (ASSOLO) ανα δωμάτιο.

 


Διαστασιολόγηση και Επιλογή Συστημάτων Μηχανικού Αερισμού

Για περισσότερες γνώσεις σχετικά με τη διαστασιολόγηση και την κατάλλλη επιλογή συστήμάτων Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση, δείτε το σχετικό άρθρο:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ


Οι μηχανικοί της ANDRIANOS, με πολυετή εμπειρία στα συστήματα αερισμού, έχουν επιλέξει το Σύστημα Αερισμού με Ανάκτηση Θερμότητας Assolo για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από το πιο μικρό δωμάτιο έως το πιο απαιτητικό επαγγελματικό κτίριο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους μηχανικούς της ANDRIANOS

 

 


 H ANDRIANOS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ανακαίνιση της κατοικίας σας και όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Οι εργασίες μας περιλαμβάνουν τον προκαταρκτικό έλεγχο επιλεξιμότητας & την διαχείριση του φακέλου, την ενεργειακή μελέτη, την επιτυχή και εμπρόθεσμή υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση της κατοικίας, με το κλειδί στο χέρι.

Η ANDRIANOS εξυπηρετεί αιτήσεις που αφορούν κατοικίες στην Καλαμάτα και το Νομό Μεσσηνίας, τη Μεγαλόπολη στο Νομό Αρκαδίας και τη Σπάρτη στο Νομό Λακωνίας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για ανακαίνιση της κατοικίας σας με το κλειδί στο χέρι

 

Αναλυτικά οι εργασίες που περιλαμβάνονται:

 • Προκαταρκτικός έλεγχος επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Εξοικονομω-Αυτονομώ.
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου κτιρίου – Έκδοση Α’ ΠΕΑ.
 • Ενεργειακή μελέτη & σύνταξη προτάσεων παρεμβάσεων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου.
 • Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και συστημάτων.
 • Επιτυχή και εμπρόθεσμη αίτηση στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.
 • Εγκατάσταση των επιλεγμένων ενεργειακών συστημάτων ΕΞΕ.
 • Γενική διαχείριση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου.
 • Επανάληψη της Ενεργειακής Επιθεώρησης  – Έκδοση Β’ ΠΕΑ για αποτύπωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης.
 • Διαχείριση του φακέλου Εξοικονομώ-Αυτονομώ για την αποπληρωμή της επιδότησης.

 

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Μοιραστείτε το!

Βασικές Πληροφορίες

ANDRIANOS - World Leading Energy Saving Technologies

Διεύθυνση:
Πλάτωνος 30, Καλαμάτα 241 00

Τηλέφωνο:
2721 023124
2721 088151

Φαξ: 2721 096522

Email:

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη