Αναζήτηση

Μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες-αλλαγές του νέου προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” είναι η εισαγωγή των συστημάτων Smart Home στις επιλέξιμες δαπάνες. Συγκεκριμένα, στον οδηγό του προγράμματος, η κατηγορία "5.Δ Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home)", αναφέρεται αποκλειστικά στα Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας, με ανώτατο όριο επιλέξιμων δαπανών τα 1500€.

Όμως τα περιθώρια επιδότησης για Smart Home είναι ακόμα μεγαλύτερα, αν συνδυάσουμε και την κατηγορία “3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης”, στις οποίες μπορεί να ενταχθεί ένα επιπλέον τμήμα του Smart Home.

001 Smart home salus exipno spiti

Το Salus Smart Home αποτελεί ιδανική επιλογή για σύγχρονο έλεγχο των κτιρίων


UPDATE 2022: Η ANDRIANOS δημοσίευσε τον ανανεωμένο Οδηγό Υλοποίησης Smart Home για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Δείτε τον στον σύνδεσμο:

Εξοικονομώ 2021 - Οδηγός Υλοποίησης Smart Home


Ας δούμε αναλυτικά τις σχετικές παραγράφους και τις αντίστοιχες επεμβάσεις που θα μεγιστοποιήσουν την εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα θα είναι στις προδιαγραφές του προγράμματος.

Η παράγραφος 5.4 (σελ. 37 του οδηγού) που αφορά την Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (smart home) τα οποία συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, αναφέρει ως επιλέξιμα τα παρακάτω συστήματα:

 1. Συστήματα που προσαρμόζουν και διατηρούν την κατανάλωση ενέργειας (συσκευές, φωτισμός, θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ. στα επίπεδα που επιλέγουν οι χρήστες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας,
 2. Συστήματα που συγκεντρώνουν, αναλύουν και παρουσιάζουν τα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας,
 3. Συστήματα που προσαρμόζουν και διατηρούν τα επίπεδα σκίασης για την επίτευξη της βέλτιστης εξοικονόμησης ενέργειας.

002 SEL7 MIN

Το σύστημα Salus Smart Home περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες συσκευές και λειτουργίες, τα οποία συμβάλουν στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και είναι επιλέξιμα στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Στην αμέσως επόμενη σελίδα του οδηγού, αναλύονται τα παραπάνω και αναφέρεται ότι τα επιλέξιμα συστήματα είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά:

 • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων
 • Έξυπνα συστήματα θέρμανσης/ψύξης
 • Έξυπνα συστήματα Απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης.

Παρακάτω η συγκεκριμένη αναφορά στον οδηγό του προγράμματος:

003 SEL38 MIN

 Αν αναλύσουμε ανά παράγραφο τα ζητούμενα που υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης:

 

1. Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων

Δηλαδή:

 1. Συστήματα που ελέγχουν και αυξομειώνουν την ένταση του φωτισμού
  Πχ. Έξυπνοι αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης, έξυπνοι αισθητήρες ανίχνευσης των συνθηκών του περιβάλλος (νύχτα/ημέρα)
  Ή συστήματα που ελέγχουν άλλα ηλεκτρικά φορτία.
  Πχ Έξυπνος διακόπτης για διαχείριση του θερμοσίφωνα
 2. Καθώς και την καταγραφή κατανάλωσης ηλεκτρικές ενέργειας.

Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται οι παρακάτω συσκευές του Salus Smart Home:

 • Ο έξυπνος ανιχνευτής κίνησης: Salus MS600
 • Το έξυπνο ρελέ φορτίων: Salus SR600
 • Ο έξυπνος μετρητής ενέργειας: Salus ECM600

 

2. Έξυπνα συστήματα θέρμανσης/ψύξης

Δηλαδή συστήματα και αισθητήρες που παρακολουθούν και ρυθμίζουν τη θερμοκρασία ανά χώρο.

Ουσιαστικά, το ζητούμενο της συγκεκριμένης παραγράφου είναι η αυτονομία ανά χώρο που μπορεί να υλοποιηθεί ενδεικτικά με Έξυπνους θερμοστάτες ή Έξυπνες πρίζες ή Έξυπνοι διακόπτες ή Έξυπνα ρελέ, Κλπ.

Για την επίτευξη αυτονομίας ανά χώρο με το Salus Smart Home, είναι απαραίτητοι:

 • Έξυπνοι Θερμοστάτες,
  • όπως οι Salus Quantum SQ610 & SQ610RF για εγκαταστάσεις με σώματα ή ενδοδαπέδια,
  • ή εναλλακτικά οι έξυπνοι θερμοστάτες Salus HTR-RF(30) για μια πιο οικονομική λύση.
  • είτε οι Salus FC600 για εγκαταστάσεις με Fan Coil Units.
 • Έξυπνες ασύρματες κεφαλές Salus TRV για εγκαταστάσεις με σώματα (σε συνδυασμό με του έξυπνους θερμοστάτες)
 • Έξυπνο κέντρο καλωδίωσης Salus KL08RF για εγκαταστάσεις με ενδοδαπέδια θέρμανση (σε συνδυασμό με του έξυπνους θερμοστάτες)
 • Έξυπνα ρελέ Salus SR600 & έξυπνες πρίζες Salus SP600 για λοιπές εφαρμογές με ηλεκτρική θέρμανση.

 

3. Έξυπνα συστήματα Απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης.

Δηλαδή, συστήματα που παρέχουν τη δυνατότητα για:

 • Λήψη αναφορών και ειδοποιήσεων που σχετίζονται με τις ενεργειακές καταναλώσεις
 • Απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση των συσκευών

Τα οποία υλοποιούνται με:

 • Κεντρική συσκευή που συντονίζει το σύστημα
 • Προγραμματισμό για τη λήψη ειδοποιήσεων
 • Αισθητήρες διαρροών, θερμοκρασίας, υγρασίας κλπ.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται:

 • Η κεντρική πύλη Salus UGE 600, που είναι κεντρική συσκευή που συντονίζει και δίνει απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση των συσκευών
 • Ο αισθητήρας διαρροών Salus WLS600
 • Ο αισθητήρας θερμοκρασίας Salus PS600
 • O αισθητήρας ανίχνευσης καπνού Salus SD600

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στην κατηγορία  5.Δ Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home).

004 SEL45 MIN NOTED01

 Προσοχή, στις υποσημειώσεις και ιδιαίτερα στην υποσημείωση (17):

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές θα πρέπει να δηλώνουν την εκτιμώμενη εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία κυμαίνεται από 10%  έως 25%.

Για πληροφορίες σχετικά με την επίδραση των Συστημάτων Smart Home στον υπολογισμό της Ενεργειακής Απόδοσης, καθώς και την ορθή περιγραφή αυτών στο Έντυπο Παρεμβάσεων του "Εξοικονομώ Αυτονομώ", μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο στην Τεχνική Ακαδημία της ANDRIANOS

Η επίδραση των Συστημάτων Smart Home στον Υπολογισμό Ενεργειακής Απόδοσης με το Λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ & η ορθή καταχώρηση τους στο Έντυπο Παρεμβάσεων του "Εξοικονομώ Αυτονομώ"


Για εγκαταστάσεις σε κτίρια που έχουν παραπάνω από τις βασικές ανάγκες, υπάρχει και η δυνατότητα της ένταξης, κάποιων συσκευών των συστημάτων Smart Ηομε στην κατηγορία δαπανών «3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης»:

005 SEL43 MIN NOTED01

Ας δούμε αναλυτικά τι περιλαμβάνεται σε αυτή τη κατηγορία:

 1. Χρονοπρογραμματιζόμενοι θερμοστάτες χώρου
 2. Συστήματα αντιστάθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής ή
  Αναλογικής ρύθμισης ισχύος ή/και
  Υδραυλικής εξισορρόπησης των δικτύων και ρύθμισης της ροής σε μερικά φορτία
  (τρίοδες ή τετράοδες ηλεκτροβάνες, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών κτπ.)
 3. Αναλογικοί θερμοστάτες-ελεγκτές (εκτός των απλών on-off θερμοστατών)
 4. Θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων (όπου περιλαμβάνονται και τα συστήματα θερμιδομέτρησης). 

Δηλαδή στις περιπτώσεις που τα 1500€ της κατηγορίας 5.Δ δεν επαρκούν ώστε να περιλάβουν όλες τις συσκευές του Smart Home, έχουμε τη δυνατότητα να εντάξουμε στην κατηγορία 3.Α τις παρακάτω συσκευές του Salus Smart Home:

 • Έξυπνοι Θερμοστάτες (αφού είναι και χρονοπρογραμματιζόμενοι),
  • είτε οι Salus Quantum SQ610 & SQ610RF για εγκαταστάσεις με σώματα ή ενδοδαπέδια θέρμανση
  • ή εναλλακτικά οι έξυπνοι θερμοστάτες Salus HTR-RF(30) για μια πιο οικονομική λύση.
  • είτε οι Salus FC600 για εγκατάστασεις με Fan Coil Units.
 • Έξυπνες ασύρματες κεφαλές Salus TRV για εγκαταστάσεις με σώματα (θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων)

 Τα παραπάνω αναφέρονται αναλυτικά στην σελίδα 33 του οδηγού, όπως φαίνεται παρακάτω:

 007 SEL33 ΜΙΝ NOTED


Η ANDRIANOS έχει υιοθετήσει πλέον την εγκατάσταση συστήματος Smart Home στη πλειοψηφία των εγκαταστάσεων της, αφού προσφέρουν τα περισσότερα πλεονεκτήματα από κάθε άλλη επέμβαση στα κτίρια.

 

Ενδεικτικές συσκευές του Salus Smart Home


UGE 600 – Κεντρική Πύλη

FC 600 – Έξυπνος Ελεγκτής Fan coil

SR 600 - Έξυπνο Ρελέ

PS 600 – Έξυπνος Αισθητήρας Θερμοκρασίας

ECM 600 – Μετρητής Ηλεκτρικής Ενέργειας

SD 600 - Ανιχνευτής Καπνού

WLS600 - Αισθητήρας Διαρροής νερού

RS600 – Ελεγκτής ηλεκτρικών ρολών & φωτισμού

Εφαρμογή Smart Home

  

 Παράδειγμα Εφαρμογής Smart Home για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ"

Ας δούμε ένα παράδειγμα εφαρμογής Smart Home σε διαμέρισμα:

Παράδειγμα εγκατάστασης Smart Home σε διαμέρισμα 90 τ.μ

Το διαμέρισμα του παραδείγματος έχει λέβητα υγραερίου & θερμαντικά σώματα

Οι χώροι του διαμερίσματος είναι ως εξής:

 • Ενιαία σαλοκουζίνα με 2 σώματα,
 • 2 υπνοδωμάτια με 1 σώμα ανα δωμάτιο και
 • 1 λουτρό με 1 σώμα.

Το σύστημα Smart Home για το παραπάνω διαμέρισμα θα περιλαμβάνει:

 • Την κεντρική πύλη Salus UGE 600
 • 4 θερμοστάτες Salus HTR-RF(30) (1 για κάθε δωμάτιο/χώρο)
 • 5 ασύρματες κεφαλές Salus TRV (1 για κάθε σώμα)
 • 1 έξυπνο ρελέ φορτίων Salus SR600 (για τον έλεγχο ON/OFF του λέβητα υγραερίου.
 • 1 μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας Salus ECM600 (προαιρετικά)
 • 1 ανιχνευτή διαρροών Salus WLS 600
 • 1 ανιχνευτή καπνού Salus SD600

Με την παραπάνω εγκατάσταση και τον κατάλληλο προγραμματισμό για αποστολή ειδοποιήσεων και ενημερώσεων, καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις του προγράμματος Εξοινομονώ-Αυτονομώ για την κατηγορία “5Δ συσκευές Διαχείρισης Ενέργειας (Smart Home)”.

Το ενδεικτικό κόστος χονδρικής για όλα τα παραπάνω είναι μόλις 600€ (+ΦΠΑ).

 

Salus Smart Home: Ιδανική λύση για κύριες, εξοχικές & τουριστικές κατοικίες

Το Salus Smart Home System είναι το πιο πλήρες, προσιτό, εύκολο και επεκτάσιμο σύστημα διαχείρισης στην παγκόσμια αγορά, με το υψηλότερο ποσοστό Εξοικονόμησης Ενέργειας για κάθε είδους κτίριο.

Χάρη στην μεγάλη γκάμα με ασύρματες και ενσύρματες συσκευές καθώς και της ευκολης εγκατάστασης του, είναι ιδανικό για νέα ή υφιστάμενα κτίρια.

008 salus smart home elegxos endodapedias

Η εγκατάσταση του συστήματος Salus Smart Home είναι μια εξαιρετική προσθήκη σε μια σύγχρονη κατοικία, αφού επιτυγχάνει:

 • Ιδανική θερμική άνεση & συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος για τους κατοίκους
 • Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας & κατ’ επέκταση χρημάτων
 • Ενεργειακό έλεγχο με μέτρηση & καταγραφή της ηλεκτρικής κατανάλωσης
 • Απόλυτο έλεγχο σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές ή στα συστήματα που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, όπως στα φώτα, τα ηλεκτρικά ρολά, την γκαραζόπορτα, τα αυτόνομα κλιματιστικά μηχανήματα, την καφετιέρα, το αυτόματο πότισμα, κ.λ.π.
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση & διαχείριση μέσω του smartphone, του tablet ή του υπολογιστή
 • Επιπλέον ασφάλεια & έγκαιρη ενημέρωση στον συντηρητή του συστήματος όταν κάτι δεν πάει καλά

 

SALUS CONTROLS από την ANDRIANOS

Η SALUS Controls ιδρύθηκε το 1974 και είναι μέλος του The Computime Group Ltd, μιας παγκόσμιας εταιρίας τεχνολογίας που παρέχει πρωτοπόρες λύσεις αυτοματισμού, με δυνατότητες έρευνας, σχεδίασης και κατασκευής νέων καινοτόμων προϊόντων. Η SALUS καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στον τομέα των συσκευών ελέγχου Θέρμανσης - Κλιματισμού & ΖΝΧ, καθώς και στον τομέα της έξυπνης ενέργειας και της αυτοματοποίησης των κτιρίων.

009 salus smart home elegxos kalorifer

Σε μια αγορά ταχέως αναπτυσσόμενη όπως αυτή των αυτοματισμών, η ANDRIANOS  έχει ξεχωρίσει με το “Salus Smart Home”, το οποίο μειώνει αισθητά το λειτουργικό κόστος ενώ επιτυγχάνει την βέλτιστη Θερμική Άνεση τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτίρια. 

H ANDRIANOS είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Salus σε Ελλάδα & Κύπρο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για την ένταξη του Smart Home στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

 


 

 H ANDRIANOS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ανακαίνιση της κατοικίας σας και όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Οι εργασίες μας περιλαμβάνουν τον προκαταρκτικό έλεγχο επιλεξιμότητας & την διαχείριση του φακέλου, την ενεργειακή μελέτη, την επιτυχή και εμπρόθεσμή υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση της κατοικίας, με το κλειδί στο χέρι.

Η ANDRIANOS εξυπηρετεί αιτήσεις που αφορούν κατοικίες στην Καλαμάτα και το Νομό Μεσσηνίας, τη Μεγαλόπολη στο Νομό Αρκαδίας και τη Σπάρτη στο Νομό Λακωνίας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για ανακαίνιση της κατοικίας σας με το κλειδί στο χέρι

 

Αναλυτικά οι εργασίες που περιλαμβάνονται:

 • Προκαταρκτικός έλεγχος επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Εξοικονομω-Αυτονομώ.
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου κτιρίου – Έκδοση Α’ ΠΕΑ.
 • Ενεργειακή μελέτη & σύνταξη προτάσεων παρεμβάσεων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου.
 • Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και συστημάτων.
 • Επιτυχή και εμπρόθεσμη αίτηση στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.
 • Εγκατάσταση των επιλεγμένων ενεργειακών συστημάτων ΕΞΕ.
 • Γενική διαχείριση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου.
 • Επανάληψη της Ενεργειακής Επιθεώρησης  – Έκδοση Β’ ΠΕΑ για αποτύπωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης.
 • Διαχείριση του φακέλου Εξοικονομώ-Αυτονομώ για την αποπληρωμή της επιδότησης.

 


 

Με την ποιότητα της SALUS και της ANDRIANOS

 

Σε μια αγορά ταχέως αναπτυσσόμενη όπως αυτή του Έξυπνου Κτιρίου, η ANDRIANOS  έχει ξεχωρίσει με το “Salus Smart Home”, το οποίο μειώνει αισθητά το λειτουργικό κόστος ενώ επιτυγχάνει την βέλτιστη Θερμική Άνεση τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτίρια.

 Η SALUS Controls ιδρύθηκε το 1974 και είναι μέλος του The Computime Group Ltd, μιας παγκόσμιας εταιρίας τεχνολογίας που παρέχει πρωτοπόρες λύσεις αυτοματισμού, με δυνατότητες έρευνας, σχεδίασης και κατασκευής νέων καινοτόμων προϊόντων. H ANDRIANOS είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Salus Controls σε Ελλάδα και Κύπρο.       

 

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Μοιραστείτε το!

Αποδεκτές πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Βασικές Πληροφορίες

ANDRIANOS - World Leading Energy Saving Technologies

Διεύθυνση:
Πλάτωνος 30, Καλαμάτα 241 00

Τηλέφωνο:
2721 023124
2721 088151

Φαξ: 2721 096522

Email:

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη

ΕΣΠΑ