Αναζήτηση

UPDATE 2021: Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» που είναι ενεργό αυτή την περίοδο.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ 2021


Στην ANDRIANOS, με 25 έτη εμπειρίας και περισσότερες από 9000 επιτυχημένες εγκαταστάσεις συστημάτων Θέρμανσης/ Ψύξης & Παραγωγής ΖΝΧ, αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης-ψύξης της κατοικίας σας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Η ANDRIANOS είναι πιστοποιημένη με ISO9001:2015 σε όλα τα πεδία δραστηριότητας της & όλα τα υλικά και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών & αποδόσεων. Φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους με άριστα αποτελέσματα, ώστε να εξασφαλίσετε την ενεργειακή αναβάθμιση που επιθυμείτε: Θερμική Άνεση, Ασφάλεια, Αξιοπιστία, Λειτουργικότητα, Αντοχή, Υψηλή αισθητική, & κυρίως Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Τα συστήματα θέρμανσης-ψύξης της ANDRIANOS εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες θερμικής άνεσης στους εσωτερικούς χώρους και αυξημένη οικονομία σε ενέργεια και χρήματα. Η εγκατάσταση, ρύθμιση και βελτιστοποίηση των συστημάτων πραγματοποιείται από την μοναδική Ειδική Ομάδα Τεχνικών Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΟΤ-ΕΞΕ).

exoikonomo katoikon 2018

 


ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ 2019

Η υποβολή αιτήσεων για τη δεύτερη φάση του προγράμματος "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον 2019" θα ξεκινήσει από τις 16 Σεπτεμβρίου διαδοχικά ανά ομάδα Περιφερειών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υποργείου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι 270 εκατ. ευρώ δίνοντας τη δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους και αποτυπώματος σε τουλάχιστον 25.000 νοικοκυριά.

Βασικές αλλαγές σε σχέση με τον Α΄ Κύκλο είναι ότι:

  • καταργείται το άνω όριο στην 7η εισοδηματική κατηγορία
  • για την υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχιστον του 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης για κάθε κτίριο θα κυμαίνεται από 50% έως 70% για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να καλυφθεί είτε με τραπεζικό δανεισμό είτε με ίδια κεφάλαια. Τα συγκεκριμένα όρια θα έχουν προσαυξημένα ποσοστά κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος. 

Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ

Για περισσότερες πληροφορίες για την ένταξη σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ, καλέστε στο 27210 23124 ή συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ προσφέρει σημαντικά κίνητρα (επιδότηση έως και 70%), ώστε να αναβαθμίσετε την ενεργειακή απόδοση και να αυξήσετε την αξία του ακινήτου σας, εξοικονομώντας χρήματα & ενέργεια. Η ANDRIANOS μαζί με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, αναλαμβάνουμε την ενημέρωση, καθοδήγηση, και την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης, ώστε να εξασφαλίσετε την έγκρισή σας στο πρόγραμμα με το υψηλότερο δυνατό ποσοστό επιδότησης που δικαιούστε.

Αναλαμβάνουμε το σχέδιο αναβάθμισης του ακινήτου σας από την αρχή έως την ολοκλήρωσή του, ως Σύμβουλοι Έργου:

- Πλήρης ενημέρωσή σας για το Πρόγραμμα
- Σύνταξη & Κατάθεση Φακέλου - Αίτησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Υπουργείου
- Διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης & καταγραφή παρεμβάσεων σύμφωνα με τις επιθυμίες σας
- Κατασκευή αναβαθμίσεων έως την ολοκλήρωση του έργου
- Διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης

 

Τι ποσοστό επιδότησης δικαιούμαι;

Στο νέο πρόγραμμα, ο μέγιστος προϋπολογισμός του σχεδίου αναβάθμισης, μπορεί να αγγίξει τις 25.000€, (250€/μ²), με μέγιστο ποσοστό επιδότησης το 70%. Το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να καλυφθεί είτε με τραπεζικό δανεισμό είτε με ίδια κεφάλαια.

Κατηγορία

Ατομικό Εισόδημα

Οικογενειακό

Εισόδημα

Βασικό

Ποσοστό

Επιχορήγησης

Αύξηση

Επιχορήγησης

ανά

προστατευόμενο

μέλος

Μέγιστο

Ποσοστό

Επιχορήγησης

Καλύπτονται

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

5%

70%

► Κόστος Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

2

>10.000 - 15.000

>20.000 - 25.000

50%

5%

70%

3

>15.000 - 20.000

>25.000 - 30.000

40%

5%

70%

4

>20.000 - 25.000

>30.00 - 35.000

35%

5%

70%

► Αμοιβή Συμβούλου Έργου

5

>25.000 - 30.000

>35.000 - 40.000

30%

5%

50%

6

>30.000 - 35.000

>40.000 - 45.000

25%

5%

50%

7

>35.000

>45.000

0%

0%

0%

* Στην 7η κατηγορία δε χορηγείται επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί.

Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης στο Πρόγραμμα

- Το ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, όπως προκύπτει από το πιο πρόσφατο Ε1 του ατόμου που το χρησιμοποιεί.
- Να υφίσταται νόμιμα, να έχει οικοδομική άδεια ή άλλο σχετικό νομιμοποιητικό που το αποδεικνύει. Όλες οι υπερβάσεις θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί πριν την υποβολή, και να έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης που αποδεικνύει την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

- Να έχει καταταχθεί σε ενεργειακή κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ, με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
- Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να είναι Φυσικό πρόσωπο με δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
- Το ατομικό εισόδημο να μην ξεπερνά τις 40.000€ και το οικογενειακό τις 50.000€.
- Να έχουν εξασφαλιστεί κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή Taxis Net από τον Αιτούντα - Ωφελούμενο.
- Να έχουν διευθετηθεί τυχόν εκκρεμότητες στο Ε1 και Ε9 όπως και αναγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα ανωτέρω, πριν την υποβολή.
- Να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των συγκυρίων (σε περιπτώσεις συγκυριότητας όπως επικαρπίας, ψιλής, πλήρους κυριότητας επί του ίδιου ακινήτου).

 

Ποιες εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ΄οίκον;

Οι εργασίες που επιδοτεί το νέο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2018 είναι:

 Η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης.
 Η εγκατάσταση εναλλακτικών πηγών παροχής ζεστού νερού ( ηλιακός θερμοσίφωνας ).
 Η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.
 Η εξωτερική θερμομόνωση στο κέλυφος του κτιρίου ( που αφορά την θερμομόνωση τοίχων , δωματίων και πυλωτής ).
 Η μόνωση – θερμομόνωση ταράτσας.
 Η αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα καθώς και συστημάτων σκίασης.

 

  ejoikonomw3 1024x695

 

Επικοινωνήστε με την ANDRIANOS για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εξοικονομώ Κατ'οίκον 2018

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Ακολούθησε στο Facebook

Βασικές Πληροφορίες

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη

ΕΣΠΑ