Αναζήτηση

 

programma exoikonomw autonomw smart home

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» ονομάζεται το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και αυτονόμησης κατοικιών, που αποτελεί τη συνέχεια των των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ».

 H ANDRIANOS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ανακαίνιση της κατοικίας σας και όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Οι εργασίες μας περιλαμβάνουν τον προκαταρκτικό έλεγχο επιλεξιμότητας & την διαχείριση του φακέλου, την ενεργειακή μελέτη, την επιτυχή και εμπρόθεσμή υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση της κατοικίας, με το κλειδί στο χέρι.

Η ANDRIANOS εξυπηρετεί αιτήσεις που αφορούν κατοικίες στην Καλαμάτα και το Νομό Μεσσηνίας, τη Μεγαλόπολη στο Νομό Αρκαδίας και τη Σπάρτη στο Νομό Λακωνίας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για ανακαίνιση της κατοικίας σας με το κλειδί στο χέρι

 

Αναλυτικά οι εργασίες που περιλαμβάνονται:

 • Προκαταρκτικός έλεγχος επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Εξοικονομω-Αυτονομώ.
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου κτιρίου – Έκδοση Α’ ΠΕΑ.
 • Ενεργειακή μελέτη & σύνταξη προτάσεων παρεμβάσεων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου.
 • Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και συστημάτων.
 • Επιτυχή και εμπρόθεσμη αίτηση στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.
 • Εγκατάσταση των επιλεγμένων ενεργειακών συστημάτων ΕΞΕ.
 • Γενική διαχείριση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου.
 • Επανάληψη της Ενεργειακής Επιθεώρησης  – Έκδοση Β’ ΠΕΑ για αποτύπωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης.
 • Διαχείριση του φακέλου Εξοικονομώ-Αυτονομώ για την αποπληρωμή της επιδότησης.

 

UPDATE 16/11/2020: Επίσημη δημοσίευση του Οδηγού Εφαρμογής και των απαραίτητων Παραρτημάτων.  Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα έγγραφα σε pdf απο τον συνδέσμους παρακάτω:

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA Ι-XIV  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

 

UPDATE 14/10/20: Προδημοσίευση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος "Εξοικονομώ-Αυτονομώ" από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Μπορείτε να τον κατεβάσετε απο τον σύνδεσμο παρακάτω

Οδηγός Εφαρμογής "Εξοικονομώ-Αυτονομώ"

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Αυτονομώ» αφορά μια διευρυμένη γκάμα επιλέξιμων παρεμβάσεων στα κτίρια, με γνώμονα την μεγιστοποίηση της ενεργειακή εξοικονόμηση.

Επιδοτούνται δαπάνες αξίας 50.000 € (με ΦΠΑ) ανα κτίριο ή 100.000 ανα επιδοτούμενο ΑΦΜ. Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης είναι το 85% για ειδικές περιπτώσεις. Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με αναλυτικά τα ποσοστά επιχορήγησης ανα εισοδηματική κατηγορία.

 

 2020 Ατομικό Εισόδημα (€)  Οικογενειακό Εισόδημα (€) Βασικό
Ποσοστό
Επιχ/σης 
COVID-19
premium
2020-2021 

Ενεργειακό
premium
αναβάθμισης
κτιρίων Z/H σε >Β 

Μέγιστο
Ποσοστό
Επιχ/σης 
 1 < 10.000 € < 20.000 €  65% 10% 10% 85%
 2 > 10.000 € - 20.000 € > 20.000 € - 30.000 €  55% 10%  10% 75%
 3 > 20.000 € - 30.000 €  > 30.000 € - 40.000 €   50% 10%  10% 70%
 4 > 30.000 € - 50.000 € > 40.000 € - 70.000 €  45% 10%  10% 65%
 5 > 50.000 € - 90.000 €  > 70.000 € - 120.000 €  35% 10%  10% 55%

 

2020 Αιτηση για Πολυκατοικία  Βασικό
Ποσοστό
Επιχ/σης
COVID-19
premium
2020-2021
Ενεργειακό
premium
αναβάθμισης
κτιρίων Z/H σε >Β 
Μέγιστο
Ποσοστό
Επιχ/σης
1 Πολυκατοικία Τύπου Α   60% 10%  10%  80% 
Πολυκατοικία Τύπου Β  60% 10%  - 70% 

 

Επιδοτούμενες παρεμβάσεις

Σημαντικές προσθήκες στο νέο πρόγραμμα αποτελούν οι παρεμβάσεις Έξυπνου Κτιρίου, Smart Home οι οποίες προσδίδουν αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν τον Έξυπνο Έλεγχο και Αυτοματισμό του συστήματος Θέρμανσης-Κλιματισμού και Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης. 

Αναλυτικά οι επιδοτούμενες παρεμβάσεις:

Οι παρεμβάσεις υποβάλλονται βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων

 • Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες χώρους απόρριψης υλικών (αντικαθιστώ – ανακυκλώνω)
 •  Δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής

2. Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης

 • Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών
 • Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου
 • Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αναβαθμίστε το σύστημα θέρμανσης ψύξης με Αντλίες Θερμότητας, Λέβητες Συμπύκνωσης, Ηλιοθερμικό Σύστημα.

Ζητήστε τώρα την προσφορά σας από την ANDRIANOS

4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ

 • Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.

Η πιο εύκολη παρέμβαση είναι η προμήθεια και εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσίφωνα.

Επίσης δείτε τα κορυφαία σε απόδοση Κεντρικά Ηλιοθερμικά Συστήματα της ANDRIANOS.

Ζητήστε τώρα την προσφορά σας από την ANDRIANOS

5. Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας

5.1 Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

  • Eπιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.
  • Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering)

5.2 Συστήματα αποθήκευσης

  • Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού σταθμού

6. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

 • CE Πιστοποιημένες
 • Eπιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον

7. Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)

Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμησης ενέργειας

 • α) Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED)
 • β) Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες)
 • γ) Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ)

Αναβαθμίστε το κτίριο σας με σύγχρονα συστήματα Έξυπνου Ελέγχου & Αυτοματισμού Smart Home

Ζητήστε τώρα την προσφορά σας από την ANDRIANOS

8. Λοιπές Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)

8.1 Αναβάθμιση ανελκυστήρα

 • Επιλέξιμες μόνο οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ανελκυστήρων (ΚΥΑ 28425/2008) και
 • H υποχρεωτική εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος δίχως να επηρεάζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά τους

8.2 Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού

  • Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED)
  • Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.α.
  • Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας).

Γενικότερα, το πρόγραμμα αναμένεται να βοηθήσει χιλιάδες νοικοκυριά να αναβαθμίσουν το σπίτι τους, με δεδομένο οτι πλέον το πρόγραμμα θα ανανεώνεται συνέχεια, θα είναι κυλιόμενο και ανοικτό, με ευρωπαϊκά κονδύλια. 

 

Επικοινωνήστε με την ANDRIANOS για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ"

 

Ανακοινώθηκε ο οδηγός ενημέρωσης του Προγράμματος "Εξοικονομώ-Αυτονομώ" από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορείτε να τον κατεβάσετε απο τον σύνδεσμο παρακάτω

Οδηγός Ενημέρωσης "Εξοικονομώ-Αυτονομώ"

 

Χρήσιμες Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ- Αυτονομώ"

 

 

Επικοινωνήστε με την ANDRIANOS για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ"

 

Newsletter

Επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις πιο σύγχρονες ενεργειακές λύσεις και τις καλύτερες προσφορές!

Ακολούθησε στο Facebook

Visa Mastercard Maestro verified by visa mastercard securecode piraeus bank gr

Βασικές Πληροφορίες

ANDRIANOS - World Leading Energy Saving Technologies

Διεύθυνση:
Πλάτωνος 30, Καλαμάτα 241 00

Τηλέφωνο:
2721 023124
2721 088151

Φαξ: 2721 096522

Email:

Ωράριο

Δευτέρα           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τρίτη                8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Τετάρτη           8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Πέμπτη            8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Παρασκευή     8:00 π.μ.–5:00 μ.μ.
Σάββατο          Κλειστά
Κυριακή           Κλειστά

ANDRIANOS ENERGY SAVING

Βρείτε μας στον χάρτη

ΕΣΠΑ